Tag: eu

Har Storbritanniens utträde ur EU inneburit ökade kostnader för dig som företagare? Brexit behöver inte betyda exit för dig som är företagare, meddelar Svenska ESF-rådet.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten reflekterar över EU:s betydelse för Sverige och basindustrins företag. För att möta framtidens utmaningar måste EU sätta konkurrenskraften högst på agendan.

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexperter Åsa Dahlfors och Karin Bennbom deltar vid regeringens och EU-kommissionens arbetsmiljökonferens Occupational Safety and Health Summit i Stockholm. På konferensen diskuteras EU:s strategiska arbete för arbetsmiljö 2021-2027.

För att möta framtidens utmaningar behöver EU:s tillväxt- och konkurrenskraftsstrategi ta tag i sådant som arbetsmarknadsfrågor, lagstiftning och en minskning av företagens regelbörda. Det menar Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, och Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Sverige placerade sig i topp då Euromines Safety Award delades ut för första gången i Bryssel i förra veckan. Boliden kom på första plats och LKAB kom på tredje plats. Industriarbetsgivarna gratulerar sina medlemsföretag!

Industriekonomerna: Det amerikanska subventionspaketet – Inflation Reduction Act – utmålas som ett existentiellt hot mot industriell produktion i Europa. Men det vore ett misstag av EU att följa i USA:s fotspår.

Industrisatsningarna i Norrland bedöms öka elbehovet med cirka 90 TWh på bara drygt två decennier. Det motsvarar i storleksordningen 10 normalstora kärnreaktorer eller många tusen vindkraftverk. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Ministrarna Ebba Busch, Johan Pehrson och Andreas Carlson lyfter nyindustrialiseringen i norr i samband med att EU-kommissionen besöker Kiruna. Som basindustrins arbetsgivarorganisation uppmanar vi regeringen att helt tänka om när det gäller begränsningarna av arbetskraftsinvandringen till Sverige. Industrin i norr behöver alla talanger om Sverige ska kunna vara Europas motor för gröna innovationer, skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I dag, den 12 januari invigs Sveriges ordförandeskap i EU. För svensk basindustri och för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag har EU stor betydelse. ”Högaktuella frågor är tillväxt och konkurrenskraft”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.

EU:s balansdirektiv kommer att införlivas genom nya bestämmelser i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.