Tag: industriavtalet

Almedalen: Hur ser förutsättningarna för avtalsrörelsen ut? Den 31 mars 2023 är det dags för en ny normering på svensk arbetsmarknad. Industrin sätter märket – ett kostnadstak för löneökningarna som resten av arbetsmarknaden ska följa. Det sker i en omvärld som präglas av geopoliska spänningar, skenade energipriser och förändrade villkor för företagen.

Industriavtalet fyller 25 år. Under det kvartsseklet har de svenska reallönerna ökat med runt 60 procent. Men i framtiden finns osäkerhet, inte minst efter den senaste tidens turbulens. Det skriver Tidningen Näringslivet, som bland annat intervjuat Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Industridagen 2021 är en resa i flera delar. I april och maj har webbsända diskussioner arrangerats och tanken var att det efter ytterligare ett digitalt samtal den 27 augusti skulle bli Industridagsfinal i Västerbotten den 27 september. Så blir det inte.

Sverige som innovationsstormakt – det är temat när Industrirådet samlar och engagerar nu avgörande samhällsaktörer under fem tillfällen 2021.

Det är förutsättningarna för den internationellt konkurrensutsatta industrin som är i fokus för avtalsförhandlingarna.