Tag: infrastruktur

Om svensk basindustri är hjärtat i svensk ekonomi är transportsektorn blodomloppet. Lyckas de båda branscherna inte rekrytera personer med rätt kompetens i den takt och omfattning som efterfrågas kommer den gröna omställningen att stanna av.

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver anpassningar i den nationella planen för infrastruktur. Det skriver Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten tillsammans med flera företrädare för arbetsgivare och fackförbund.