Tag: kollektivavtal

För Martin Wind, vd Winds Industriservice AB, är kollektivavtal mer än en formell överenskommelse – det är en kvalitetsstämpel som signalerar att man är en seriös aktör på arbetsmarknaden. Genom att etablera tydliga spelregler underlättar kollektivavtalet vardagen för Martin som arbetsgivare.

Branschanpassade villkor, fredsplikt och förmånliga försäkringar är några av de fördelar som Martin Brorell på Industriarbetsgivarna lyfter fram när han pratar om kollektivavtalens styrka. För basindustrins företag är det i princip en självklarhet att teckna kollektivavtal.

Industriarbetsgivarna har träffat kollektivavtal med IF Metall och Seko avseende det så kallade Blå avtalet.