Tag: korttidsarbete

Från och med den 1 januari 2022 har företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning för perioden som återkravet gäller. Detta gäller för företag som beviljats stöd under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

Tillväxtverket har publicerat en artikel på sin hemsida, som rör förutsättningar för stöd vid korttidsarbete under 2021.

Den 9 november i år aviserade regeringen att systemet med korttidsarbete/ korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021.

Företag kan inte göra vinstutdelningar och andra värdeöverföringar under två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden.