Tag: las

I dag, den 23 juni har Industriarbetsgivarna antagit det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd tillsammans med de fackliga motparterna.

– Vi har nu säkerställt att de nya reglerna också gäller på våra områden och i våra kollektivavtal i och med undertecknandet idag, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Nu står det klart att också LO-förbundet Pappers ansluter sig till huvudavtalet för trygghet, omställning och anställningsskydd. ”Vi är glada att vår motpart Pappers ansluter sig till den här breda överenskommelsen som finns på arbetsmarknaden. Det är bra för både oss som arbetsgivare och för de anställda inom massa- och pappersindustrin”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Regeringens omställningspaket för förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden ligger i linje med parternas principöverenskommelse. ”Ett viktigt besked från regeringen som bidrar till stabilitet på arbetsmarknaden”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

En majoritet av LO:s förbund har nu meddelat att de ställer sig bakom en uppdaterad uppgörelse om ändringar i anställningsskyddet och omställning med Svenskt Näringsliv. ”Det är positivt att vi nu får en bred uppgörelse på plats, med modernare regelverk och ökad flexibilitet för företagen som följd”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Centerpartiet och Liberalerna kräver att den statliga utredningen om arbetsrätten ska genomföras.

Det står nu klart att Svenskt Näringsliv, PTK och LO återupptar förhandlingarna kring arbetsrätten.