Tag: svemek

SVEMEK är ett av de sex arbetsgivarförbund som ingår i Industriarbetsgivarna och består av företag från den svetsmekaniska industrin. Vi ställde några frågor till Ola Linde, vd för Hjort-conveyor AB och SVEMEKs nya ordförande.

I dag den 21 februari växlar Industriarbetsgivarna krav med sina motparter för arbetare inom byggnadsämnesindustrin, svetsmekanisk industri och buteljglasindustri.

Företagen inom basindustrin ställs just nu inför flera parallella utmaningar, till följd av bland annat kraftigt ökade elpriser och en begynnande lågkonjunktur. Samtidigt pågår avtalsförhandlingarna inom industrin och märket – en normerande nivå för löneutvecklingen på arbetsmarknaden de kommande åren – ska sättas. Vi ställde några frågor till Dag Richardsson, vd på Linde Metallteknik, en svetsmekanisk verkstad i södra Sverige.

Nu skjuts även förhandlingarna om Byggnadsämnesavtalet och Buteljglasavtalet med IF Metall upp till följd av coronapandemin. Också Svemek-avtalet med IF Metall skjuts upp och kollektivavtalen förlängs till den 31 december.