Tag: tillvaxtverket

”Vi är starkt kritiska till Tillväxtverkets hemställan till regeringen om att överväga en ny lagreglering av vinstutdelning i samband med korttidsstöd. Vi ser det som att myndigheten försöker agera på eget initiativ – ex officio”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Den 9 november i år aviserade regeringen att systemet med korttidsarbete/ korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021.

Den 7 april öppnar ansökan för korttidsarbete. För underlätta en snabb handläggning av ansökan om korttidsarbete är det viktigt att ansökan är helt korrekt.