18 januari 2022

Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna samordnar ekonomisk analys


Kerstin Hallsten och Mats Kinnvall Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna och Mats Kinnvall, chefekonom Teknikföretagen

För att öka slagkraften och effektivisera arbetet med den ekonomiska analysen inom industrin, har Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen beslutat att samordna analysarbetet, från och med den 17 januari 2022.

Organisationerna kommer framöver att gemensamt ta fram och presentera konjunkturrapporter, andra rapporter kring relevanta frågeställningar och löpande analyser. Gruppen av ekonomer består av Kerstin Hallsten, chefekonom för Industriarbetsgivarna, Joel Jenssen, ekonom på Industriarbetsgivarna, Mats Kinnwall, chefekonom för Teknikföretagen, Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen, Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen.

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom
Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

Ekonomi