13 januari 2021

Utökat stöd till korttidsarbete – upp till 80 procent minskad arbetstid


Riksdagshuset

Regeringen föreslår nu att företagens möjligheter att använda korttidspermittering ska utökas.

Förslaget innebär att arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ska kunna minskas med upp till 80 procent under perioden januari–mars 2021 i stället för nu maximala 60 procent. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som presenterades den 12 januari.

Förslaget innebär att det införs en möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent under perioden januari-mars 2021. Den föreslagna regleringen medför att de anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.

Den förstärkta korttidspermitteringen föreslås gälla generellt för företag som uppfyller kriterierna om bland annat tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och har behov av att minska arbetstiden med 80 procent.

Förslaget om den tillfälligt förstärkta korttidspermitteringen lämnas vid sidan av de förslag som sedan tidigare presenterats av regeringen, bland annat om en förlängd möjlighet för företag att använda korttidspermittering till 30 juni 2021, nya krav för att förebygga missbruk av stödet samt tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas från den 1 december 2020. Möjligheten till arbetstidsminskning med 80 procent tillämpas dock först från och med 1 januari 2021. Förslagen har nu lämnats över till Lagrådet för granskning.

Med anledning av regeringens förslag som presenterades den 12 januari om att införa en förstärkt nivå i det statliga stödet för korttidsarbete under perioden januari – mars 2021 ser Industriarbetsgivarna nu över de befintliga centrala avtalen om korttidsarbete som sedan tidigare ingåtts med de fackliga motparterna.

Sammanfattning av huvudsakligt innehåll i regeringens förslag

Pressmeddelande från regeringen

Lagrådsremiss: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall


arbetsgivarfrågor Corona Korttidspermittering