16 augusti 2022

Uttalande med anledning av Rottneros varsel


Uttalande med anledning av Rottneros varsel

Uttalande från Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten med anledning av att Rottneros varslar.

”Svensk industri befinner sig i ett allvarligt läge. Vi har fått besked om att det dramatiska läget på elmarknaden nu lett till den yttersta konsekvensen med varsel hos ett av våra medlemsföretag. Rottneros tvingas nu avveckla delar av sin produktion.”

”Nu ser vi konsekvenserna av bristerna i energiförsörjningen, att den driver bort svenska jobb. Politikerna måste högprioritera energiförsörjningen nu.”

I media:


arbetsgivarfrågor