30 mars 2021

Vaccinnationalism hämmar ekonomisk återhämtning


Chefekonom Kerstin Hallsten Foto: Rikard Westman

Under 2021 väntas fortsatt ekonomisk återhämtning, men kraften varierar i olika länder.

Svensk BNP ökar med 3,3 procent och tillväxten i svensk basindustri väntas bli 1,0 procent under året. Samtidigt riskerar ökad protektionism och vaccinnationalism hämma den ekonomiska återhämtningen. Det konstaterar Industriarbetsgivarna i årets första konjunkturprognos.

– Upptrappningen av tonläget kring vaccinexporten är bekymmersam och om tendensen mot protektionism förvärras finns en risk för en svagare global utveckling, säger Kerstin Hallsten chefekonom på Industriarbetsgivarna.

– För att den ekonomiska återhämtningen ska ta fart får världshandeln inte begränsas. Ökade protektionistiska tendenser är dåligt både för svensk ekonomi och den svenska basindustrin som är ytterst exportberoende, säger hon.

I konjunkturprognosen spår Industriarbetsgivarna att svensk BNP ökar med 3,3 procent i år och växer med 3,6 procent 2022. Enligt organisationen bidrar vaccinförseningar till att tillväxten i Sverige och i euroområdet blir svagare under fösta halvåret i år för att sedan stärkas. BNP i euroområdet beräknas öka med 3,5 procent under 2021 och 2022. Motsvarande siffror för USA är 5,5 procent 2021 och 4,0 procent 2022. I Kina, som inte haft nya utbrott, fortsätter återhämtningen och tillväxten blir 8,0 procent i år.

­– Slutdatumet för pandemin flyttas hela tiden framåt. Och även om det blir allt tydligare att coronapandemin får ett slut, så kommer viruset att finnas kvar i samhället. Mutationer och nya vaccinationer kommer fortsätta att påverka den ekonomiska utvecklingen. Vi ser också att den pågående vaccinnationalismen bidrar till en starkare utveckling i länder som USA, där nästan 30 procent av befolkningen nu har påbörjat vaccineringen, säger Kerstin Hallsten.

Kraftiga svängningar i internationella priser en utmaning för basindustrin

I rapporten konstaterar Industriarbetsgivarna att världsekonomin har präglats av en berg- och dalbana under det senaste året.

– Under pandemin har de tvära kasten i produktion, efterfrågan och råvarupriser varit en stor utmaning för basindustrin som är nästan helt råvarubaserad, konstaterar Kerstin Hallsten.

Råvarupriserna föll inledningsvis under 2020 för att sedan stiga brant. Uppgången drevs bland annat av återhämtningen i den kinesiska ekonomin och den ökade efterfrågan på metaller. Vissa av skogsindustrins produkter steg också tydligt då efterfrågan tog fart.

Svensk basindustri väntas växa med knappt en procent i år och likaså under 2022. Efterfrågan är stark men utbudsproblem och restriktioner håller tillbaka produktionen.

Industriarbetsgivarna konstaterar också att klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska skogsföretag, gruvor, byggnadsämnesföretag och stål- och metallföretag.

– Utmaningen för industrin är främst politiken. Det handlar exempelvis om beslut runt äganderätt, tillståndsprövningar och tillgång till energi. Givet dessa förutsättningar är det avgörande för industrins överlevnad att ha god motståndskraft och långsiktighet när det gäller kostnadssituationen, avslutar Kerstin Hallsten.

Hela rapporten finns här.

Kerstin Hallsten sammanfattar rapporten

I media

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom
Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

Corona Ekonomi Vaccination