13 december 2022

Välkommet besked att Cementa får fortsatt tillstånd


Personer framför cementfabrik Foto: Pressbild Cementa

I dag på eftermiddagen tog Industriarbetsgivarna emot besked från Mark- och miljödomstolen om att medlemsföretaget Cementa får tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite. ”Beskedet är mycket välkommet. Vi behöver en stabil cementförsörjning i Sverige”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Eftersom industrin är grunden till värdekedjor där många branscher och företag verkar hade många jobb och stora värden kunnat äventyras.

”Dagens besked är helt nödvändigt, det innebär att cementförsörjningen och jobben tryggas under de fyra år som tillståndet omfattar”, säger Per Hidesten.

”Behövs längre planeringshorisonter”

Samtidigt är det viktigt med långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för industrin.

”Detta innebär en stabil cementförsörjning kommande år. Samtidigt är det viktigt med långsiktiga förhållanden. Konkurrensen är stenhård, det behövs längre planeringshorisonter för att säkra jobben och för att kunna investera och satsa på den gröna omställningen”, säger Per Hidesten.

Enligt Mark- och miljödomstolen har Cementa redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som ska göras och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen.

”Industrin behöver också långsiktiga stabila förhållanden för att klara den gröna omställningen”, avslutar Per Hidesten.

Cementa är medlem i arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna.


cementa cementkrisen