09 januari 2024

Välkommet besked: Regler kring certifiering av pannoperatörer dras tillbaka


Fotomontage med Karin Bennbom framför en panna Karin Bennbom, expert och rådgivare arbetsmiljöfrågor på Industriarbetsgivarna.

Arbetsmiljöverket föreslår att reglerna om certifiering av pannoperatörer i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar inte träder i kraft.

Arbetsmiljöverket beslutade våren 2022 att, efter ett intensivt påverkansarbete, se över bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Det man nu föreslår är en återgång till de bestämmelser som gällde innan de nya togs fram. 

De nygamla reglerna innebär att:

– Det är mycket positivt för våra medlemsföretag att Arbetsmiljöverket nu ser att en återgång till de tidigare bestämmelserna är mest proportionerlig. Förändringen ligger helt i linje med de synpunkter som Industriarbetsgivarna framfört tillsammans med flera andra organisationer inom Svenskt Näringsliv, säger Karin Bennbom, expert och rådgivare inom arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna.

Läs mer:


Arbetsmiljö