08 maj 2024

Världsekonomin drar men Sverige på efterkälken


Världsekonomin drar men Sverige på efterkälken

Försvagad krona och svagare tillväxt har tufsat till Sverige i en jämförelse på den globala arenan. Nu får vi hoppas att dagens positiva räntebesked, med en sänkning av styrräntan från 4 till 3,75 procent, blir avstamp för återhämtning i tillväxttakten.

Enligt preliminära siffror var Sveriges ekonomiska tillväxt plus minus noll procent i volym förra året. I löpande kronor och ören blev det naturligtvis en annan historia som följd av ökade priser. En svag växelkurs har påverkat ekonomisk utveckling negativt räknat i Euro eller USD. Sveriges BNP som andel av global BNP i USD har minskat från 0,7 procent år 2021 till 0,6 procent förra året, en minskning med drygt 14 procent. Vi har blivit fattigare räknat i utländsk valuta. BNP per invånare i USD har minskat med 7,9 procent 2023 jämfört med 2021.

Inga exceptionella vinster för börsbolagen

De flesta OMX-teknikföretag har nu rapporterat sina kvartalsbokslut.  Sätter vi vinsten i förhållande till det sysselsatta kapitalet uppgick avkastningen för OMX-teknikföretag till 12,2 procent första kvartalet i år. Avkastningen hamnade därmed ungefär på det fjortonåriga genomsnittet, som är tolv procent. Läs mer om det i ekonomernas kortanalys av vinstbegreppet.

Läs hela artikeln här

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för tekniksveriges och industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Erik Spector, 
chefekonom, erik.spector@teknikforetagen.se
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se
Brenden Grath, ekonom, brenden.grath@industriarbetsgivarna.se


Ekonomi