15 februari 2023

”Vi är mycket försiktiga med att dra på oss kostnader”


svetsare och elledning Foto: Bildmontage med bilder från Mostphotos.

Företagen inom basindustrin ställs just nu inför flera parallella utmaningar, till följd av bland annat kraftigt ökade elpriser och en begynnande lågkonjunktur. Samtidigt pågår avtalsförhandlingarna inom industrin och märket – en normerande nivå för löneutvecklingen på arbetsmarknaden de kommande åren – ska sättas. Vi ställde några frågor till Dag Richardsson, vd på Linde Metallteknik, en svetsmekanisk verkstad i södra Sverige.

Linde Metallteknik är en mekanisk verkstad för konstruktion, tillverkning och montage av allt från enkla detaljer till avancerade legodetaljer och kundanpassade mekaniska anläggningar. De verkar i södra Sverige och tillhör därmed elområde 4.

Hur är stämningsläget just nu?

– Stämningen är lite avvaktande just nu. I det korta perspektivet har vi riktigt bra beläggning i verkstaden. Förfrågningsläget är också ganska bra, men flera av våra kunder vittnar om att beslut förskjuts framåt. På grund av detta är jag lite oroligare än vanligt för hur orderingången skall utvecklas, och vi är mycket försiktiga med att dra på oss kostnader, säger Dag Richardsson, vd på Linde Metallteknik.

Vilken påverkan fick förra årets prisutveckling på el för er verksamhet?

– Vi är ett företag med relativt hög energiförbrukning. Våra kostnader för energi blev ordentligt mycket högre än året innan, och vi tvingades till att göra en del prishöjningar mot våra kunder för att rädda vårt resultat. Vi har också genomfört en hel del energibesparande åtgärder för att minska kostnaderna. Förutom det höga priset, så var oförutsägbarheten också ett stort bekymmer. Energipriserna varierade kraftigt från månad till månad, och det gör det väldigt svårt att planera.

Nu pågår avtalsförhandlingarna, vad har du för förväntningar?

– Alla ser vi nu hur vår köpkraft har försämrats, efter så många år med reallöneökningar. Det är lätt att ropa på kompensation, och jag förstår den reflexen. Jag tror att det är viktigare än någonsin att industrin nu gör att avtal som hela arbetsmarknaden kan följa och acceptera. Till syvende och sist är det industrin som betalar vårt välstånd, och vår konkurrenskraft internationellt är extremt viktig, avslutar Dag Richardsson.

Mer om Avtal 2023

Under avtalsförhandlingarna för 2023 kommer arbetsgivare och fack att förhandla om löner och arbetsvillkor för 2,2 miljoner löntagare i 450 avtal. Den 21 december växlade industrins parter krav och under våren – senast den 31 mars 2023 – sätts märket för resten av arbetsmarknaden.

Kollektivavtalsförhandlingarna för SVEMEK och BÄF sker något senare än för Industriarbetsgivarnas övriga kollektivavtalsområden och inleds med växling av yrkanden den 21 februari.


arbetsgivarfrågor Avtal23 SVEMEK