22 december 2021

”Viktigt att SKR:s pensionsavtal följer märket”


Förhandlingschef Per Widolf Foto: Rikard Westman

Under tisdagen kom nyheten att SKR kommit överens med sina fackliga motparter om bland annat höjda pensionsavsättningar. ”Det är viktigt att överenskommelsen följer märket och inte bryter mot den stabila lönebildningsprocess som vi har i Sverige”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

SKR, Sobona och fackliga organisationer i kommunsektorn har träffat en bred överenskommelse som inkluderar satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser. Överenskommelsen omfattar även förändringar i pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag. Dessutom görs satsningar på arbetsmiljön.

Riskerar gå utöver normen för kostnadsökningar

Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf betonar vikten av att överenskommelsen inte äventyrar den lönebildningsprocess som tillämpats sedan slutet av 90-talet, och som tjänat Sverige och landets konkurrenskraft väl.

– Vi ser fram emot att ta del av överenskommelsen i detalj och förutsätter dels att avtalet inte blir kostnadsdrivande, dels att det inte går det utöver den norm för kostnadsökningar som finns på svensk arbetsmarknad, avslutar han.


arbetsgivarfrågor pension