20 april 2022

”Viktigt med skyndsam hantering av Cementas ansökan”


Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna Per Hidesten, vd. Foto: Rikard Westman

Det står klart att Cementa ansöker om fyra års tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland. ”Det är positivt för industrin och svenskt samhällsbyggande att ansökan lämnats in, men cementkrisen är långt ifrån över, kommenterar Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Under tisdagen meddelade Cementa att företaget har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Ansökan syftar till att ”trygga svensk cementförsörjning under en period till dess att långsiktiga förutsättningar för svensk cementindustri är på plats”, uppger bolaget.

Krisen långt ifrån över

Omkring 75 procent av den cement som används i Sverige kommer från tillverkningen i Slite. Utan den kan inte tre av fyra bostäder byggstartas, enligt en uppdaterad konsekvensanalys från branschorganisationen Byggföretagen. Enligt analysen riskeras fortfarande ett omfattande byggstopp.

– Det är viktigt att ärendet nu hanteras skyndsamt hos domstol och remissinstanser för att möjligöra produktion och försörjning av cement i Sverige utan avbrott, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I dag verkar Cementa under ett tillfälligt tillstånd från november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022.

– Industrins företag behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt. Vi efterlyser genomgripande reformer av tillståndsprocesserna, där ökat fokus riktas mot nyttan av verksamheten för samhällsutveckling, klimatomställning, samhällsskydd och beredskap, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.


cementkrisen