03 mars 2022

40 över 40-listan 2022 är här!


kollage över 40 över 40-listan

Nu är årets tyngsta lista här! Idag släpps listan 40 över 40 – en kompetens- och erfarenhetsmässigt tung lista som instiftats för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor i gruv- och stålbranscherna samt lyfta den kunskap och erfarenhet som dessa personer bidrar med. Intresset för att nominera har varit omfattande och bland de 40 personerna på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik. Från listan utses den 8 mars Årets Fe av en utvald jury bestående av personer från gruv- och stålbranscherna.

dag släpps listan 40 över 40 med namnen på 40 kvinnor som med sin erfarenhet och kunskap gjort särskilda insatser i och i anslutning till gruv- och stålbranscherna. Möjligheten att nominera har varit öppen för alla med kriterierna att de nominerade ska vara kvinnor eller icke-binära, över 40 år gamla och med branschanknytning till gruva, järn eller stål.

Intresset för att nominera har varit omfattande med stort engagemang och många välskrivna nomineringar. Bland de 40 personer som kvalade in på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik.

Var med när Årets Fe 2022 utses den 8 mars!

Från de 40 på listan utses en person till Årets Fe 2022 av en utvald jury och presenteras vid en direktsänd digital gala-frukost på Internationella Kvinnodagen 8 mars.

Om listan 40 över 40

Kvinnor utgör idag endast 20 procent av alla medarbetare inom gruv- och stålbranscherna. Listan 40 över 40 har instiftats för att premiera vikten av den omfattande yrkeserfarenhet som byggs upp med åren och lyfta de affärskritiska insatser kvinnor gör i dessa mansdominerade branscher.

Bakom listan står nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin.

Vid frågor, kontakta:

40 över 40 2022

Ladda ner separat pdf för bilder och nomineringstexter.


Arbetsmiljö Kompetens