03 juli 2023

”Klarar vi detta kapar vi tre procent av utsläppen”


panel i seminarium om grön omställning i Almedalen Moderator Johan Olsson i samtal Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen och Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige

ALMEDALEN. Under Almedalens andra dag arrangerade Industriarbetsgivarna och Transportföretagen ett seminarium för att lyfta de utmaningar och möjligheter den gröna omställningen innebär för kompetensförsörjningen till industrin och transportsektorn, ” Den gröna omställningen innebär nya krav och möjligheter för kompetensförsörjningen”.

Filmer från seminariet

Sammanfattande videoreportage
Hela livestreamen

Referat från seminariet

Medverkade gjorde Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen, Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen, Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Marcus Risberg, vd, Destination Gotland, Karin Comstedt Webb, vice vd, Heidelberg Materials Sverige och en politikerpanel bestående av riksdagsledamöter från S, M och L.

Johan Olsson, expert på Svenskt Näringsliv modererade seminariet.

– Tillgången till kompetens är en av företagens största utmaningar. Den tekniska utvecklingen är drivande – framför allt inom industrin och transportsektorn.

Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna inledde med att det redan från början råder kompetensbrist i industrin.

– Utgångspunkten för industrin är att vi redan från början har kompetensbrist. Det är den ryggsäck vi bär in i de positiva satsningarna. Vi ser att vi ligger på en brist på 300 000 yrkesutbildade om tio år.

Vi tänker ofta på norra Sverige men på Gotland är det i grund och botten samma utmaningar. Det är utgångspunkten för oss. Basindustrin gör enorma investeringar nu.

Transportnäringen är viktig för att klara industrins gröna omställning.

– Inom transportsektorn är rekryteringsbehovet 150 000 personer till 2025, enligt Marcus Dahlsten vd på Transportföretagen.

– För industrin handlar det inte bara om godstransporter utan även om bussar som fungerar så de anställda kan ta sig till jobbet. Det är också viktigt att detta fungerar.

Transportnäringen är beroende av att kompetensförsörjningen i andra branscher också fungerar.

–  Vi måste klara kompetensförsörjningen, ska vi lyckas med den gröna omställningen är det en nödvändighet.

Karin Comstedt Webb, vice vd på Heidelberg Materials framhöll att kompetensförsörjningen måste sättas i en kontext.

– Satsar vi inte på den gröna omställningen kan vi heller inte vara robusta och resilienta. Vi behöver bli mer exekutiva när vi planerar samhället. Vad behöver vi för kompetenser om tio år? Det handlar om att bygga om våra stora basindustrier med rätt kompetens hos elektrikerna, svetsarna och ingenjörerna för att nämna några yrkesgrupper. Många kvalifikationer behövs, både på yrkesnivå och högskolenivå.

Det handlar också om att bo leva och transportera sig.

– Vi ska investera 10 miljarder på att ställa om vår fabrik på Gotland. El tillstånd och kompetensförsörjning är avgörande för att detta ska fungera. Bostadssituationen måste också lösas. Det måste vara attraktivt att bo på Gotland och arbeta här.

– Klarar vi detta kapar vi tre procent av utsläppen. Samhället måste prioriteras efter det.

Marcus Risberg, vd på Destination Gotland bekräftade en mängd utmaningar med att klara den gröna omställningen genom tillräcklig kompetensförsörjning.

– Det finns en mängd nivåer av utmaningar. Vi ser att det blir svårare och svårare för sjöfarten att rekrytera medarbetare. Möjliggör regulatoriska förutsättningar.

Karin Comstedt Webb tog upp att det kommer behövas utländsk arbetskraft.

– Vi kommer behöva ha utländsk arbetskraft som hjälper med den gröna omställningen.

– Vi vill kunna bidra till att skapa narrativet varför är det bra att bo på Gotland, det är en fantastisk möjlighet att bo och jobba här.

Här tar Destination Gotland ett stort ansvar enligt Marcus Risberg.

– Vi tar ett stort ansvar med att utveckla oss och skapa attraktionskraft. Vidare ser vi det politiskt viktigt att satsa på de som kan jobba i Sverige.

Så välkomnades en politikerpanel upp på scenen med Caroline Helmersson Olsson, riksdagsledamot, (S) Utbildningsutskottet, Oliver Rosengren, riksdagsledamot, (M) Arbetsmarknadsutskottet, Utbildningsutskottet, Finansutskottet, Camilla Mårtensen, riksdagsledamot, (L) Arbetsmarknadsutskottet och med Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Vi har ett systemfel på arbetsmarknaden. Vi behöver fortsätta satsa på utbildningar. Det ska löna sig att arbeta enligt Oliver Rosengren (M). Attityden till yrkesutbildningarna behöver förändras. Kommunerna behöver hjälpa med attraktionskraften framhöll Camilla Mårtensen (L) och Caroline Helmersson (S) ville se större flexibilitet i gymnasiet.

Dimensioneringen av gymnasieskolan införs 1 juli.

– Det är i grunden positivt men det är inte den stora lösningen. Vi vill från M också se yrkesskola för att komplettera yrkesprogrammen för dem som inte är sugna på det akademiserade, enligt Oliver Rosengren.

Men Caj Luoma hade däremot stora förväntningar på dimensioneringssystemet.

–  Utbildningssystemet är inte så snabbt. Efterfrågan kommer öka över tid. Vi pratar om kvantitativa frågor. Jag har stora förväntningar på dimensioneringen.

–  Ska man utbilda för arbetsmarknadens behov ska det inte bara dimensioneras utifrån elevernas önskemål. Programmen skulle kunna bli mer flexibla, sa Caroline Helmersson (S).

– Kvaliteten måste höjas och uppgraderas. Det behövs en attitydförändring, menade Camilla Mårtensen (L).

Karin Comstedt Webb kommenterade.

– Det är uppenbart att vi i Sverige har ett stort problem, den statliga och kommunala nivån måste synka. Vi har haft det för bra för länge vi måste ta jobb som skapar välfärd. Detta är också en del av vårt totalförsvarsuppdrag.

Vi måste tro att det ska bli bättre avslutade Marcus Risberg och Caj Luoma efterlyste snabbhet.

–  Snabbheten saknas. Det är också förknippat med den formella möjligheten att påverka.

Per Hidesten påminde om att vi konkurrerar med hela världen.

–  Sätt inte spärrar. Vi konkurrerar med hela världen.

Det är inte bara i Sverige vi ser den stora utmaningen med kompetensbrist avslutade Marcus Dahlsten.

– Det är inte bara ett problem i Sverige – om bara några år kommer det saknas 2,5 miljoner buss och lastbilsförare inom EU. Det behövs mer social ingenjörskonst – var gör folk mest nytta?


almedalen Kompetens