14 juni 2024

Avtal 2025: Tillbaka till ett normalläge


Avtal 2025: Tillbaka till ett normalläge

Industrins produktivitet och nominella kostnadsökningar relativt omvärlden är viktiga ingångsvärden i kommande avtalsförhandlingar. Vi behöver vara långsiktiga. Vi vill vårda industriavtalet och vara uthålliga. Detta säger Industriarbetsgivarna och IKEM.

– IKEM:s utgångspunkt i de stundande avtalsförhandlingarna är att löneutvecklingen behöver återgå till normalläge, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

 – Svensk industri verkar på en global marknad och läget i omvärlden har därför en avgörande betydelse för våra medlemmar. Svensk lönebildning måste stärka företagens internationella konkurrenskraft, säger Jonas Hagelqvist.

Industriarbetsgivarna instämmer.

–  Vår bedömning är att vi trots en svag konjunktur är förbi en tid av kriser. Men man måste skilja på konjunktur och kriser. Vi ska komma tillbaka till ett normalläge – en situation vi hade innan pandemin med stabila avtal som stärker industrins konkurrenskraft, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

– En stor farhåga framåt är hur råvarupriserna ska utvecklas, produktivitetsutvecklingen och inte minst: den tyska energikrisen, kemiindustrins viktigaste exportmarknad, säger Jonas Hagelqvist.

– Industrin måste få förutsättningar att stärka konkurrenskraften. Det är själva utgångspunkten för den svenska lönebildningen. Vi ser att de svenska arbetskraftskostnaderna fortfarande är höga relativt omvärlden och produktivitetsutvecklingen är svag. Det är inte bra, avslutar Per Hidesten.

Förberedelserna för industrins avtalsförhandlingar, som ska avslutas den 31 mars nästa år, är i full gång. IKEM och Industriarbetsgivarna representerar tillsammans 2 250 företag med 160 000 anställda inom bas- och processindustrin.

Ladda ner presentation här.


arbetsgivarfrågor avtal25