24 maj 2023

Avtal tecknat för svetsmekanisk industri


Avtal tecknat för svetsmekanisk industri

Industriarbetsgivarna och IF Metall har träffat avtal för svetsmekanisk industri – SVEMEK. Medlemmarna är till största delen små och medelstora industriföretag, exempelvis stål- och maskinbyggare, svetsföretag, mekaniska verkstäder, industriserviceföretag, lås- och säkerhetsföretag och maskinuthyrare.

– Vi har nu tecknat ett kollektivavtal med IF Metall för svetsmekanisk industri. Det nya avtalet ger företagen både flexibilitet och stabilitet, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Avtalet är på två år och det följer industrins märke med ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent. Avtalet löper ut den 31 maj 2025.

– Det är viktigt med långsiktiga förhållanden så att företagen kan planera sin verksamhet. Det gynnar både produktivitetsutvecklingen och stärker konkurrenskraften, säger Per Widolf.

Långsiktighet och stabilitet har varit viktiga frågor i förhandlingarna.

– Det har varit viktigt för våra företag i förhandlingarna för att de ska kunna öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften, säger Per Widolf.

Avtalet omfattar drygt 400 företag med cirka 6 600 arbetare.


arbetsgivarfrågor Avtal23 Avtalsförhandlingar