03 maj 2022

Bas- och processindustrin får en starkare röst
i arbetsgivarfrågor


Kollage med Per Hidesten och Jonas Hagelqvist Per Hidesten, Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, IKEM

För att stärka industrin och medlemsföretagen har IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna ingått ett strategiskt samarbetsavtal när det gäller arbetsgivarfrågor. Därmed kommer organisationerna kunna stärka bas- och processindustrins position, få större kraft och leverera än mer medlemsnytta.

Redan idag samarbetar Industriarbetsgivarna och IKEM inom bland annat administration och kursverksamhet, och nu utökas alltså samarbetet med andra arbetsgivarfrågor. Målet är att stärka process- och basindustrins position i förhållande till omvärlden, men också minska sårbarheten och hitta synergier. Samarbetet omfattar både det arbetsgivarpolitiska området och -serviceverksamheten.

– Jag är glad att vi i dag kan presentera samarbetet med IKEM i arbetsgivarfrågor. Vår viktigaste uppgift är att gemensamt värna konkurrenskraften och se till att industrin i Sverige inte får kostnadsökningar som den inte kan bära. Vi blir en tydlig röst och part på arbetsgivarsidan för bas- och processindustrin, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

– Jag se fram emot vårt utökade samarbete som kommer att gynna alla IKEM:s medlemsföretag. Förutom området arbetsgivarservice kommer vi också att samarbeta inför och under de avtalsförhandlingar som kommer efter årsskiftet. Där ska vi nu jobba fram en gemensam plattform, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

I olika sammanhang ska IA och IKEM kunna uppträda och uppfattas som en part. Det kan
handla om samverkan inom Svenskt Näringsliv, när remisser ska besvaras och vid
avtalsförhandlingar. IA och IKEM ska eftersträva och koordinera en gemensam hållning i de
arbetsgivarpolitiska frågor där gemensamma intressen finns. När organisationerna har olika
uppfattningar eller intressen så kan de frågorna drivas av var och en för sig.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

arbetsgivarfrågor Avtal23 Avtalsförhandlingar