26 januari 2024

Billigare insatsvaror bäddar för fortsatt fallande inflation…


Ekonomiillustration Foto: Mostphotos.

Prislättnaden för insatsvaror späs på av en starkare krona. Det följer på den exceptionella prisuppgång vi sett för industrin, särskilt för insatsvaror, i Sverige och globalt sedan år 2021, som började med en pandemi och efterföljande stora störningar i världshandel och leverantörskedjor. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

I takt med att leveranskedjor kom i gång lite bättre och som följd av Centralbankernas räntepolitik har tidigare höga prisnivåer på många insatsvaror minskat ganska rejält. 

I genomsnitt ökade industrins producentpriser med 4,0 procent 2023, ner från hemska 19,0 procent år 2022. Sverige har haft tur under hösten och tidig vinter då kronan stärkts vilket inneburit att priserna på importerade insatsvaror räknat i SEK har minskat. Då importen av insatsvaror utgör en så pass stor andel av inhemsk förbrukning är stark växelkurs av betydelse.

Global ekonomisk tillväxt och global aktivitet i industrin är lägre än normalt för tillfället och håller därmed tillbaka tendenser till accelererande rå- och insatsvarupriser.

…men starkt avslut i USA 2023 talar mot snabba räntesänkningar

I veckan kom en del ny statistik över den realekonomiska utvecklingen i USA. Bland annat en annualiserad kvartalsökning i BNP på 3,3 procent under fjärde kvartalet. Informationen indikerar att det blev en hyfsat stark ekonomisk utveckling i USA i slutet av 2023 och det finns även signaler om att januari inte heller blev så dålig. Sannolikt innebär den nya informationen att Fed signalerar att det för närvarande inte finns utrymme för en snabb räntenedgång.

En centralbank som redan har haft ett penningpolitiskt möte i år är ECB som i torsdags beslutade att hålla räntan oförändrad. Några signaler om kommande räntesänkningar gavs inte. I Davos talades dock om en möjlig räntesänkning från ECB:s sida i sommar.

Arbetsmarknaden sviktar

Under loppet av 2023 har tillväxten i sysselsättning på Sveriges arbetsmarknad avtagit kvartal för kvartal eller från en ökningstakt på 2,3 procent första kvartalet till 1,1 procent tredje kvartalet. Under sista kvartalet 2023 stannade tillväxten i sysselsättning på 0,6 procent. Det visar arbetskraftsundersökningarna (AKU) för december månad 2023.

Under det sista kvartalet förra året ökade arbetslösheten till 8,0 procent, jämfört med 7,8 procent kvartalet innan. Industriekonomerna räknar med att arbetslösheten kryper upp till omkring 8,4 procent i år samtidigt som sysselsättningen minskar med 0,4 procent.

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Bengt Lindqvist
, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se


Ekonomi