28 oktober 2022

BNP tredje kvartalet: Ännu inga ras


grafer och siffror på mörk bakgrund

BNP-dataskörden så här långt för tredje kvartalet visar att det inte har blivit riktigt lika illa som många befarat: USA marginellt starkare, Tyskland något starkare och Sverige signifikant starkare än konsensus men i linje med vår bild, är ett rättvist omdöme. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

USA:s ekonomi studsade tillbaka under sommaren efter ett svagt första halvår med fallande BNP. I genomsnitt i år har därmed BNP vuxit 2,4 procent jämfört med motsvarande period 2021. Väntat tyskt fall blev i stället en kvartalsökning med 0,3 procent och en årstakt av 1,1 procent. I Sverige visar preliminära BNP-data för tredje kvartalet en oväntat stark utveckling med en årstakt av 2,6 procent.

Industriekonomerna har under lång tid påpekat att de senaste decennierna har inneburit en remarkabel inbromsning i potentiell BNP-tillväxt världen över. Det finns just nu inte mycket som tyder på att den långa trenden med vikande tillväxtkraft har brutits.

Konjunkturbarometrarna är ingen munter läsning

Hushållen är deppigare än någonsin tidigare och det är tydligt att samtliga delar av den svenska ekonomin kyls av snabbt. Även tyska och europeiska barometrar ger skäl till pessimism.

För tillverkningsindustrin indikerar KI-barometern ett fortsatt fall men fortfarande ett starkare läge än normalt. Mycket tyder dock på att KI-barometern för tillverkningsindustrin blåsts upp av skenade priser vilket inneburit att värdetillväxten, men inte volymtillväxten, varit stark i industrin.

Industriekonomerna har vid ett flertal tillfällen återkommit till det faktum att prognosförmågan hos barometrarna är mycket låg. KI-barometern säger mycket litet om framtida tillväxt inom tillverkningsindustrin utan speglar i huvudsak nuläget. Fallet i orderingång som speglas i barometerutvecklingen verkar dock tyda på att den konjunkturförsvagning vi ser i omvärlden nu sköljer in även över svensk tillverkningsindustri.

I Tyskland gav inte heller IFO-barometern anledning till optimism. Det sammanvägda indexet för affärsläget nu och förväntningar kommande halvår var på oförändrad låg nivå eller index 78,9 både i september och oktober.

Intrycket av vikande ekonomi i Europa späddes på av veckans barometersläpp från EU-kommissionen. Liksom i Sverige är hushållen rekorddeppiga även om det inte blev ett ytterligare ras i oktober.

Om Industriekonomerna

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se
Anton Strid, ekonom, anton.strid@industriarbetsgivarna.se

Teknikföretagen:
Mats Kinnwall
, chefekonom, mats.kinnwall@teknikforetagen.se 
Lena Hagman, ekonom, lena.hagman@teknikforetagen.se
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom


Ekonomi