15 mars 2023

Bristen på kompetens riskerar att punktera den gröna omställningen


hamnkranar i motljus FOTO: ROLAND MAGNUSSON / MOSTPHOTOS

Om svensk basindustri är hjärtat i svensk ekonomi är transportsektorn blodomloppet. Lyckas de båda branscherna inte rekrytera personer med rätt kompetens i den takt och omfattning som efterfrågas kommer den gröna omställningen att stanna av.

Den här debattartikeln publicerades i Norrbottens Kuriren den 15 mars.

Basindustrin är viktig för Sverige. Flera stora satsningar i norra Sverige, däribland stora investeringar i fossilfri stålproduktion, förstärker den bilden. Samtidigt förutsätter svensk industris konkurrenskraft och fortsatta utveckling effektiva och fungerande transporter. Utan transporter skulle inga varor levereras, varken företag eller människor emellan. Transporterna är en motor som möjliggör industrins gröna utveckling och tillväxt.

Men framgångarna i norra Sverige kommer inte av sig självt och våra beräkningar visar på ett stort kompetensunderskott som måste pareras. Inom basindustrin beräknas anställningsbehovet till drygt 11 000 personer bara i Norrbotten och i Västerbotten fram till 2026. Tas underleverantörer med handlar det om betydligt fler. Transportsektorn är också den stadd i en teknisk utveckling och har ett massivt rekryteringsbehov. Fram till 2035 behöver transportsektorn rekrytera 150 000 nya medarbetare.

Hållbarhet är vår konkurrenskraft. Med rätt förutsättningar kan den svenska basindustrin och transportsektorn fortsatt vara världsledande i den gröna omställningen och samtidigt bidra till andra branschers och länders gröna omställning. Men då behöver kompetensförsörjningen lösas och det brådskar.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjning
Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen


infrastruktur Kompetens