11 november 2022

Budget utan strukturreformer


<strong><strong>Budget utan strukturreformer</strong></strong>

En del ser nog den nya regeringens budget som avskalad. Sammantaget kommer företagens och hushållens ekonomiska situation inte bli så illa som man skulle kunna tro om man bara utgår från utvecklingen av elpriser och inflation under 2022. Återbetalningen till elkonsumenterna, som sker utanför budget, samt reformer för ökad kraftproduktion, är de mest kraftfulla åtgärderna i det korta perspektivet och utfaller under nästa år.

Regeringen markerar att den relativa återhållsamheten delvis beror på att siktet är ställt på väntande, ytterligare försämrad, ekonomisk utveckling. Naturligtvis klokt, både ur det perspektivet och med tanke på inflationen.

Budgeten måste ändå klassas som tunn med tanke på att de rejäla strukturtagen den här gången bara existerar i budgetens mjukdelar. Här är det långt kvar till ”verkstad”. Några konkreta stora strukturella reformer finns inte att hitta i budgeten. Vi får se vad det till exempel blir med talet om en produktivitetskommission och implementeringsråd.

Lite bättre innan det blir sämre

Övergående faktorer ledde till att tredje kvartalet blev tämligen ljust. Ökad industriproduktion och ökad produktion av tjänster. För nästa år ser det svagare ut med minskade produktionsvolymer. Orderstockarna är på väg att betas av och tillfälliga effekter av perioder då bristen på komponenter uteblir, kommer inte att rädda festen. 

Vi räknade i september med att Sveriges industriproduktion ökar med två procent i volym i år något som i stort sett ser ut att hålla. Nästa år räknar vi med att den minskar med två procent vilket känns väldigt optimistiskt.

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Mats Kinnwall
, chefekonom, mats.kinnwall@teknikforetagen.se 
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

Prenumerera på industriekonomernas nyhetsbrev

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom