16 februari 2022

Cementa-beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen ger industrin visst andrum


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkande om inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa. ”Ett välkommet beslut som ger svensk industri ett visst andrum, men cementkrisen är inte avvärjd”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Under tisdagen kom beskedet att Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkande om inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa och anläggningen i Slite, vilket innebär att regeringens beslut fortsatt gäller.

Beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen är välkommet eftersom en inhibition hade inneburit en akut cementkris med stora omedelbara störningar för industrin och svensk ekonomi som helhet

Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna

– Beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen är välkommet eftersom en inhibition hade inneburit en akut cementkris med stora omedelbara störningar för industrin och svensk ekonomi som helhet, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Efterfrågar längre planeringshorisonter

I november förra året kom regeringens besked om att Cementa får tillstånd att bryta kalk vid anläggningen i Slite fram till årsskiftet 2022–2023. Även det, ett välkommet besked för industrin, men en nödlösning, menar Per Hidesten:

– Industrin har ett behov av långa planeringshorisonter vilket ställer stora krav på stabilitet och förutsägbarhet. Det är olyckligt att vi befinner oss i ett läge där vi nu enbart kan andas ut fram till årsskiftet 2022–2023. Det är en mycket sårbar lösning, avslutar Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Läs mer


cementkrisen