07 december 2022

”Cementkrisen är inte över”


”Cementkrisen är inte över” Foto: Rikard Westman

Rättsprövningen av Cementas tillfälliga tillstånd lämnades idag den 7 december av Högsta förvaltningsdomstolen. ”Vi noterar i domen från Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning inte strider mot lagen. Det är positivt. Nu är det viktigt att cementförsörjningen säkras också på längre sikt”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Cementa på Gotland har en samhällsviktig funktion genom sin betydelse för hela landet, för jobb och för den gröna omställningen. Cirka 75 procent av den cement som används i Sverige kommer från företagets produktion.

”Vi behöver en långsiktig cementförsörjning i Sverige. En stor andel av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag är beroende av cement från Cementa. Ska Sverige leda den gröna omställningen kan vi inte avveckla och stänga ner produktion som bidrar till hållbara lösningar. Industrin behöver långsiktiga stabila förhållanden”, säger Per Hidesten.

”Nu avvaktar vi i första hand Mark- och miljödomstolens dom över den längre tillståndsprövningen”, säger han.

Säkras inte en långsiktig cementförsörjning i Sverige kommer det att få stora konsekvenser för samhället. Enligt en konsekvensanalys från branschorganisationen Byggföretagen riskeras upp till 160 000 jobb att gå förlorade under 2023 om en avveckling sker.

”Vi påminner om att cementkrisen långt ifrån är över. I tider av osäkerhet och där oron i omvärlden är stor blir det extra viktigt att Sverige har en fungerande självförsörjning. Här spelar Cementas cementproduktion på Gotland en central roll, avslutar Per Hidesten.

Cementa är medlem i arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna.


cementa cementkrisen