12 maj 2023

Dämpad konsumtion i spåren av höjda räntor


Dämpad konsumtion i spåren av höjda räntor

I veckan presenterades hushållens konsumtionsindikator för mars, samt första kvartalet, 2023. Det säsongsrensade och kalenderkorrigerade indexet i fasta priser landade på 107,5, vilket var en minskning jämfört med februari 2023 (108,7). Det skriver Industriekonomerna i senaste numret från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Jämfört med samma tid förra året har hushållens konsumtion minskat med 4,0 procent. Den månadsvisa statistiken uppvisade alltså en liknande trend och sjönk med 1,1 procent jämfört med hushållens konsumtion för februari 2023.

Den kategori där konsumtionen har minskat mest är möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror. Jämfört med samma period förra året har hushållens konsumtion av dessa varor minskat med 17,1 procent.

I en kategori har konsumtionen ökat: bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, med 2 procent. Detta förklaras sannolikt av höjda avgifter och hyror i spåren av ränteuppgången.

Mörka signaler för industriproduktionen

Så kallad korttidsdata för Sveriges industri i mars och därmed för första kvartalet i år har presenterats under veckan. Industriproduktionen ökade något mellan sista kvartalet förra året och första kvartalet i år.

Basindustrin ökade produktionsnivån något efter raset som inleddes under andra kvartalet förra året. Men jämför man produktionsnivån i basindustrin med första kvartalet förra året är det fortsatt minus eller 8 procent. De två stora delbranscherna trävaru- och massa- och pappersindustrin visar en tillbakagång på 9,5 respektive 10 procent.

Teknikindustrin ökade också produktionen mellan fjärde och första kvartalet i genomsnitt även om mars månad var en liten besvikelse eller +-0 procent från februari i år. Produktionslyftet är mest en effekt av att industrin hämtat in efter brist på insatsvaror.

Det blåser stark global makroekonomisk motvind och de kommande kvartalen i år förväntas bli mindre ljusa för industrin, även globalt.

Om Industriekonomerna

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se
Anton Strid, ekonom, anton.strid@industriarbetsgivarna.se

Teknikföretagen:
Mats Kinnwall
, chefekonom, mats.kinnwall@teknikforetagen.se 
Lena Hagman, ekonom, lena.hagman@teknikforetagen.se
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se


Ekonomi