27 oktober 2023

Kompetens i fokus i kvartalsundersökning


Kompetens i fokus i kvartalsundersökning Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos

INDUSTRIEKONOMERNA. Indikatorn för inköpschefernas uppfattning om sakernas tillstånd i euroområdet backade för industrin för nionde månaden i rad i oktober, oaktat en liten studs upp i april i år. Även index för tjänstesektorn minskade i oktober i euroområdet efter en tillfällig blipp upp i september. Båda index ligger under vad somliga kallar normalindex 50.

Konjunkturinstitutet (KI) kvartalsundersökning för tredje kvartalet visar att för teknikindustri krymper orderstockarna och fortsätter trendmässigt att närma sig normalindex 100. En bild vi själva rapporterat om i vår barometer som kom för en tid sedan.

Suget efter arbetskraft har avtagit. Ser vi till hela privata näringslivet har bristen på arbetskraft enligt KI minskat från hälften av företagen under försommaren förra året till lite drygt vart fjärde företag. Hand i hand med denna utveckling har också sysselsättningstillväxten avtagit. Mycket tyder på att sysselsättningstillväxten avtar ytterligare.

Även om vi analyserar genomsnittssiffror så finns det enskilda företag, branscher och regioner med högt sug efter arbetskraft. De har nu en större teoretisk chans att hitta lämplig personal när trycket i arbetskraftsbehov sammantaget avtagit.

Utvecklingen i basindustrin drivs i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden då det mesta exporteras. Höga räntor internationellt och vikande global konjunktur påverkar negativt. Nedgången byggsektorn påverkar basindustrin brett.

Man kan konstatera att det är några saker som förenar de olika delarna av basindustrin – i princip alla branscher ser dystert på orderstocken och företagen planerar att minska antalet anställda under de kommande tre månaderna.

Sjunkande producentpriser bådar gott för inflationsfall

Producentprisindex för september sjönk med 4,3 procent jämfört med samma period föregående år. I månadstakt var förändringen positiv, och gick upp 1,8 procent mellan augusti och september. Det är energipriserna som fortsätter hålla nere PPI på total nivå. Det beror på att energipriserna, som var ovanligt höga förra hösten, nu är tillbaka på mer normala nivåer.

Industrins insatsvaror går dock åt motsatt håll. På ett år har insatsvaror tillverkade i Sverige samt importerade varor inom teknikindustrin ökat med 5,8 procent. Ur ett internationellt perspektiv är trenden med stigande priser på insatsvaror ovanligare. Att Sverige går i motsatt riktning kan förklaras av den svaga svenska kronan.

Industriekonomernas totala bedömning är dock att med den senaste PPI-statistiken på plats är det rimligt att anta att även inflationen kommer sjunka framöver.

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Mats Kinnwall, chefekonom, mats.kinnwall@teknikforetagen.se 
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se