31 mars 2023

Frågor och svar om det nya avtalet


Frågor och svar om det nya avtalet

Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Här kommer svaren på de vanligaste frågorna om det nya avtalet.

Vänligen scrolla ner för avtalsspecifik information för dig som är medlem i Industriarbetsgivarna.

Vad landade industrins lönemärke på?

Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025.

Avtalsvärdet är 4,1 procent det första året och 3,3 procent år två.

Vad ingår mer i det nya avtalet?

Det blir en höjning av lägstalönerna på 1 350 kronor första året och en insamlingsmodell som utgår från 27 100 kronor uppräknat med 4,1 procent andra året.

Att höja de lägsta lönerna innebär att man bygger trösklar på arbetsmarknaden och det är problematiskt när vi har nästan en halv miljon arbetslösa i Sverige.

Vi är kritiska till insamlingsmodellen men noterar att den ingår i industrins kostnadsmärke.

Vilka omfattas av märket?

Industrins lönemärke är normerande även för andra branscher och det omfattar 2,3 miljoner löntagare på svensk arbetsmarknad.

När löper avtalet ut?

Industrins normerande avtal löper ut den 31 mars 2025.

Hur ser Industriarbetsgivarna på det nya avtalet?

Det är ett historiskt högt avtal och vi ser att det ligger på smärtgränsen för vad industrin och svensk konkurrenskraft klarar av.

Vi är bekymrade över den svenska konkurrenskraften men vi har tagit ansvar och slutit ett avtal givet ett bekymmersamt omvärldsläge.

Vi noterar att det andra avtalsåret ger en inriktning mot ett normalläge i ekonomin.

Det blir nu viktigt att snabbt komma tillbaka till ett kostnadsläge som bottnar i produktivitetsutveckling och tydligt stärker konkurrenskraften. Vi behöver ha en fortsatt ansvarsfull löneökningstakt för att inte fastna i en löne- och inflationsspiral som hotar både jobb och företagens möjlighet att konkurrera.

Vad händer nu?

Nu finns det ett normerande lönemärke för övriga arbetsmarknaden att följa efter. Industriarbetsgivarna har även träffat avtal med Pappers, vars avtal också löpte ut den 31 mars samt slutit avtal inom SVEMEK och BÄF, där avtalen löpte ut den 31 maj.

Per Widolf om det nya avtalet:


Information till dig som är medlem i Industriarbetsgivarna

Vad gäller för mitt avtalsområde?

Industriarbetsgivaguiden.se/arbetsgivarcirkulär (inloggning krävs) kan du klicka i menyn till höger för att läsa mer om vad som gäller för just ditt avtalsområde. Här kan du läsa mer om de förändringar som sker i ditt kollektivavtal samt hur du ska gå tillväga för att beräkna nya löner.

Hur får jag tag i det nya kollektivavtalet?

Alla anslutna arbetsplatser med medlemskap i Industriarbetsgivarna kommer att få tryckta avtal skickat till sig så snart de finns att tillgå. Det kommer att gå att beställa fler kollektivavtal på Industriarbetsgivarguiden.se efter det postala utskicket.

Avtalsfilmer

På Industriarbetsgivarguiden finns filmer med information om de nya kollektivavtalen. Läs mer under ditt avtalsområde.


arbetsgivarfrågor Avtal23