19 augusti 2022

Goda förutsättningar för lägre inflation framöver


amerikanska flaggstänger Foto: Mostphotos

Inflationen har tagit rejäl fart de senaste kvartalen, med lite varierande förlopp i olika länder. De senaste månaderna kan man ana tecken på att inflationen börjar att plana ut, åtminstone i USA. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Det finns dock anledning att förvänta sig en moderering framöver även på denna sida Atlanten. Skälet är att råvarupriserna i allmänhet och energipriserna i synnerhet, inte stiger i riktigt samma hisnande takt som tidigare.

Den monetära impulsen har snabbt och kraftfullt försvagats de senaste kvartalen. Samtidigt stundar ytterligare räntehöjningar och bantningar av centralbankernas balansräkningar. Sammantaget talar detta starkt för att inflationen globalt och i Sverige kommer att falla tillbaka det kommande året och emot en upprepning av 1970-talets stagflationsscenario.

Flaskhalsarna är kvar men problemen har minskats

Flaskhalsproblemen kulminerade i slutet av 2021. I år har situationen gradvis lättat, men vissa svängningar har uppkommit då Kina stramat åt restriktionerna och genom Rysslands invasion av Ukraina. Fraktkostnaderna har fallit eller planat ut och det finns indikatorer på att flödet av containerfartyg i hamnarna ”flyter på”. Svenska data på leveranstider, orderstockar och lager av inköpt material ger också en indikation på att störningarna i leveranserna sannolikt mildrats något. Fortfarande är dock läget inte helt normaliserat utan flaskhalsarna kvarstår. Det geopolitiska läget mellan Kina och USA kring Taiwan utgör den stora utmaningen framåt.

Pressade marginaler trots ökat försäljningsvärde

Kostnadsmassan ökade mer än försäljningen, det visar Teknikföretagens genomgång av kvartalsrapporterna för 20 av företagen i börsens index OMX Stockholm. Trots stigande produktionsvärde ser många teknikföretag sina marginaler pressas, och detta sedan fem kvartal tillbaka. Övriga rapporter och statistik som publicerats mellan midsommarsill och surströmmingspremiär visar små förändringar jämfört med det vi noterat tidigare under våren och försommaren.

Inga argument talar för inflationskompensation

Mot bakgrund av den snabba och överraskande uppgången i svensk inflation, har flera röster höjts, i synnerhet från aktörer som inte är direkt involverade i lönebildningen, för att löntagarna borde få någon typ av inflationskompensation. Kompensationsargumentet är dock feltänkt, då kostnader pressats upp för både företag och löntagare.

Om Industriekonomerna

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

Teknikföretagen:
Mats Kinnwall
, chefekonom, mats.kinnwall@teknikforetagen.se 
Lena Hagman, ekonom, lena.hagman@teknikforetagen.se
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom


Avtal23 Ekonomi Ukraina