04 maj 2021

Handfasta råd om vaccination på arbetsplatsen


VD Per Hidesten Industriarbetsgivarnas VD Per Hidesten. Foto: Gustaf Anderson

Inom kort inleds fas fyra i vaccineringen mot Covid-19. Då ska den breda allmänheten vaccineras.

Tillsammans med Pappers tog Industriarbetsgivarna initiativ till ett webbinarium om hur man kan underlätta för vaccination på arbetsplatserna.

Hur kan vaccinering på arbetsplatsen genomföras på ett smittsäkert sätt? Vilka är förutsättningarna – hur bidrar vi till snabb, trygg och säker vaccinering utan onödigt krångel? Hur sker samverkan på bästa sätt med företagshälsovården? Det var några av frågeställningarna i ett partsgemensamt webbinarium om vaccinationen mot Covid-19 i fas fyra. Webbinariet vände sig till massa-och pappersindustrin – men hela basindustrin bjöds in för att lyssna.

– Vi vill ta ansvar och underlätta att vaccinera på arbetsplatserna, och därmed bidra till att Sverige snabbare skulle nå en vaccinerad befolkning. Vi är stora arbetsgivare och har väl upparbetade kontakter med företagshälsovården, sa Per Hidesten vd på Industriarbetsgivarna. 

– Det handlar inte om att medarbetare i industrin skulle vaccineras snabbare än andra, vi följer självklart de regelverk och prioriteringar som finns, men vi vill hjälpa till och genom vaccinering på arbetsplatserna kan vi frigöra resurser från övriga vården, sa han.

Handfasta checklistor för alla förberedelser

Arbetsmiljöorganisationen Prevent, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har tagit fram material om vad företagen konkret ska tänka på om man planerar att erbjuda vaccin mot Covid-19 på arbetsplatserna.

– Vi har tagit fram checklistor över allt som måste förberedas på arbetsplatsen. Det handlar om allt från riskbedömning, till hur lokalerna ska utformas och vad som måste finnas tillgängligt, sa Lisa Markström, projektledare på Prevent.

Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor redogjorde för vilka möjligheter företagshälsovården ger. På en fråga om vilka hinder företagshälsovården kan stöta på ute i regionerna svarade han så här:

– Vi är inne mitt i en pandemi, det gör att EU:s regelverk kring krisupphandling och även svenska regelverket är tillämpliga, så egentligen finns det inga hinder i lagen om offentlig upphandling att vaccinera på arbetsplatserna, sa han.

Pontus Georgsson, förbundsordförande för Pappers avslutade webbinariet och konstaterade att i massa- och pappersindustrin är man vana att bli vaccinerade på arbetsplatserna och betonade vikten av samverkan mellan fack och arbetsgivare.

– Samverkan är viktigt och i vår bransch så står det till och med i vårt samverkansavtal hur vi jobbar med företagshälsovården, sa han.

Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson
Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson. Foto:: Gustaf Anderson

– Jag vill att vi gör det tillsammans och det är viktigt att vaccineringen går fort, är omfattande och genomförs så brett som möjligt. Det handlar inte om att gå före i någon vaccinationskö, utan det handlar om att vi tillsammans ska hjälpas åt. Ta ansvar för Sverige och för varandra, avslutade han. 

Här kan du se webbinariet i efterhand

Mer information


Arbetsmiljö Corona Vaccinering