07 april 2022

Högskolebehörigheten återinförs på yrkesprogrammen
– framgång för industrins gemensamma påverkansarbete


Jesper Hedin i kollage med riksdagen Foto: Mostphotos / Rikard Westman

I veckan – onsdagen den 6 april – röstade en stor majoritet i riksdagen för propositionen om att återinföra den grundläggande högskolebehörigheten.

Jesper Hedin, som är expert på kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna är nöjd med riksdagsbeslutet. Industriarbetsgivarna har tillsammans med industrins övriga arbetsgivarorganisationer samt facken inom industrin drivit frågan om att återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

– Äntligen! Under mina fem år på Industriarbetsgivarna har detta varit vår mest prioriterade fråga när det gäller utbildning. Vi har länge väntat på beslutet och tror att det kommer göra stor skillnad för våra medlemsföretag i basindustrin, säger Jesper Hedin.

Sedan 2011 togs den grundläggande högskolebehörigheten bort från de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och sedan dess har antalet elever inom yrkesprogrammen minskat.

– Det här har påverkat Industriarbetsgivarnas medlemsföretag negativt, eftersom rekryteringsbasen minskat för varje år, säger Jesper Hedin.

Ökad kompetens behövs för att klara omställningen

Den här trenden syns exempelvis i Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät som presenterades nyligen.

– Gymnasial yrkeskompetens är den kompetens som våra medlemsföretag mest av allt frågar efter. Att högskolebehörigheten nu återinförs tror vi kommer ha stor effekt på programmens attraktivitet. Dessutom vet vi att våra företag vill ha de extra kunskaperna och kompetenserna som detta medför. Ökade kunskaper inom svenska, matte och engelska är viktiga för våra företags omställningsprocess, säger Jesper Hedin.

Beslut om dimensionering väntas – ytterligare ett steg i rätt riktning

Industriarbetsgivarna har också varit pådrivande i arbetet med att få en ökad anpassning av utbildningsutbudet efter industrin behov. I vår kommer propositionen om dimensionering upp för omröstning i riksdagen. Propositionen baseras på Lars Stjernkvists utredning

– Dimensioneringen är den andra viktiga fråga inom gymnasieskolan, där vi måste få till en reform. Vi måste även fortsättningsvis jobba med yrkesprogrammens och industrins attraktivitet. Allt kommer inte vara löst i när de här två propositionerna har antagits, men de är ett steg i rätt riktning, säger Jesper Hedin.

Kontakt

Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Expert kompetensförsörjning
Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning

Kompetens