02 februari 2024

Hushållens pessimister överskattar inflationen


kvinna gör nätbetalning Foto: Mostphotos

Industriekonomerna: Hushållen gör en kärv bedömning av den ekonomiska verkligheten. Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hur hushållen i Sverige uppfattar sin egen och Sveriges ekonomiska situation.

Fem frågor bildar en indikator för konsumentförtroendet. Frågorna består av hur hushållen uppfattar egen och Sveriges ekonomi i dagsläget och om tolv månader. Därutöver kan hushållen gissa vilt om en rad andra frågor som inflationstakt, räntor, arbetslöshet med mera i nuläget och det kommande året.

I senaste undersökningen för december som presenterades i slutet av januari uppfattade hushållen att inflationstakten uppgick till 17,1 procent, upp från 16,4 procent från månaden innan. I verkligheten ökade KPI (total KPI och inte exkluderad av några delkomponenter eller ränteeffekter) med 4,4 procent i december.

På tolv månaders sikt räknar hushållen med att inflationstakten uppgår till 7,1 procent, upp från 6,5 procent månaden innan. Att jämföra med Riksbankens och de flesta andra bedömares 2 procent.

Segt EU och EMU olyckligt för Sveriges export

Eurostats preliminära utfall för den ekonomiska tillväxten, BNP, för Euroområdet och EU27 förra året visar nolltillväxt för båda områdena mellan tredje kvartalet 2022 och sista kvartalet 2023. I genomsnitt för 2023 jämfört med 2022 blev det dock lite ekonomisk tillväxt eller +0,5 procent för båda.

Andelen varuexport av Sveriges totala varuexport som är ämnat till EU respektive EMU uppgår till 54 respektive 41 procent. I över 20 år tillbaka är andelarna relativt stabila. Nu är förvisso inte data för Sveriges varuexport till EU/EMU för hela 2023 ännu på plats, men inget tyder på att den tilltagit mellan tredje och fjärde kvartalet förra året.

Blåsigt väder gör att vindkraften satt nya rekord

Ett nytt produktionsrekord för vindkraften sattes under torsdagsdygnet, till följd av ovädret Ingunn. Under torsdagsmorgonen uppmättes medelvindar på 51,8 sekundmeter vid SMHI:s väderstation på Stekenjokk.

När nu produktionsdata för hela torsdagsdygnet (den 1 februari) har sammanställts av ENTSO-E kan vi konstatera att vindkraften levererade hela 275 266 megawattimmar (MWh), vilket är nytt rekord och ger en medeleffekt på nästan 11,5 gigawatt (GW) aktuellt dygn.

Den goda tillgången till vindkraftsel bidrog till att elspotpriserna landade på bara några ören per kilowattimma (kWh) under torsdagsdygnet. Under morgontimmarna fram till klockan sju var de till och med negativa i hela landet.

Om Industriekonomerna

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Bengt Lindqvist
, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se


Ekonomi