Industriarbetsgivarna i Almedalen

Industriarbetsgivarna deltog under årets Almedalsvecka. Vi bjöd in till diskussioner om bland annat industrins konkurrenskraft, de stundande avtalsförhandlingarna och hur vi lockar rätt kompetenser till företagen. Och kanske sågs vi på Almedalens hårdaste mingel?

Foto: Rickard Kihlström

Våra aktiviteter under Almedalsveckan

Seminarium: ”Industrin ställer om, men politiken hindrar oss. En granskning av partiernas industripolitik”

Just nu pågår en historisk omställning inom industrin, med många nya hållbarhets- och digitaliseringssatsningar. Men var ska kompetensen komma ifrån? Arrangerades av Industrins reformagenda.

Seminarium: ”Industrin ställer om – men vem ska göra jobbet?”

Just nu pågår en historisk omställning inom industrin, med många nya hållbarhets- och digitaliseringssatsningar. Men var ska kompetensen komma ifrån? Den svenska gruv- och stålbranschen bjuder in till lanseringsseminarium för den rykande färska kompetensfärdplanen för gruv- och stålnationen Sverige. Arrangerades tillsammans med Jernkontoret och Svemin. Kompetensfärdplanen är en del av, och finansierad av, Swedish Mining Innovation, det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Seminarium: ”Industriavtalet – leverans på arbetsmarknaden i en osäker tid”

Den 31 mars 2023 är det dags för en ny normering på svensk arbetsmarknad. Industrin sätter märket – ett kostnadstak för löneökningarna som resten av arbetsmarknaden ska följa. Det sker i en omvärld som präglas av geopoliska spänningar, skenade energipriser och förändrade villkor för företagen. Arrangerades tillsammans med IKEM – Innovations och kemiindustrierna i Sverige.

Per Hidesten, vd. Foto: Gustaf Anderson

Seminarium: ”Utsatthet på arbetsmarknaden – hur kommer vi till bukt med sexuella trakasserier på jobbet?”

Hur ser förekomsten av sexuella trakasserier ut på svensk arbetsmarknad? Vilka initiativ till arbetsmarknadens parter se för att komma till bukt med utsattheten?

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten deltog i panelsamtalet, som arrangerades av Kantar Public.

Almedalens hårdaste mingel

Under Almedalens hårdaste mingel fick vi höra våra ledande ungdomspolitiker tänker se till att gruv- och stålindustrin är och blir en del av lösningen för ett både fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige.

Arrangerades tillsammans med Jernkontoret och Svemin.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef
Gustaf Anderson
Gustaf Anderson
Kommunikatör
Ebba Fredin
Ebba Fredin
Presschef