26 mars 2024

Industriarbetsgivarna leder arbetsgrupp i EU


Charlotta inmonterad framför bild från EU Foto: Mostphotos / Rikard Westman

Charlotta Steinwall, ansvarig för internationella arbetsgivarfrågor på Industriarbetsgivarna, har blivit utsedd till ordförande i Social Affair Working Group inom CEI-Bois. ”Rollen innebär ett bra forum för att få inflytande över hur och vilka sociala frågor som drivs inom CEI-Bois samt få större möjligheter att påverka beslut”, säger hon.

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag är starkt beroende av en välfungerande inre marknad inom EU och att vår svenska arbetsmarknadsmodell ska fortsätta fungera väl trots ökat antal regleringar på EU-nivå. Därför driver Industriarbetsgivarna ett aktivt påverkansarbete för att EU måste fokusera på åtgärder som stärker konkurrenskraften och främjar tillväxten i Europa. Det är dessutom viktigt att EU håller sig så långt borta som möjligt när det gäller att reglera arbetsmarknadsfrågor.

Berätta om arbetsgruppen som du nu kommer att leda? 

Den aktuella arbetsgrippen är Social Affair Working Group (SAWG) inom CEI-Bois. CEI-Bois är träbranschens organisation på EU-nivå. SAWG är den arbetsgrupp som hanterar de sociala frågorna inom ramen för CEI-Bois på EU-nivå och representerar CEI-Bois i den sektoriella sociala dialogen, där diskussioner sker med EU-kommissionen och den fackliga motparten EFBWW om sociala frågor.

Vilka frågor kommer du arbeta särskilt med i din nya roll? 

Sociala frågor på EU-nivå handlar om arbetsmarknadsfrågor, i stort allt ifrån arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensutveckling och kompetensförsörjning med mera. Men även den digitala klimatomställningen diskuteras likväl som viktigare branschfrågor som påverkar arbetsmarknaden.

Läs mer


arbetsgivarfrågor EU-frågor