28 april 2022

Industriarbetsgivarna uppmärksammar internationella arbetsmiljödagen


Karin Bennbom, Åsa Dahlfors och Viktoria Lundqvist i möte Karin Bennbom, Åsa Dahlfors och Viktoria Lundqvist

Idag, den 28 april, uppmärksammar vi den Internationella arbetsmiljödagen. Arbetsmiljö är ett av Industriarbetsgivarnas mest prioriterade områden. Lär känna våra tre arbetsmiljöexperter, som dessutom tipsar om några aktuella nyheter på området.

Vilka är ni som arbetar med arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna?

Karin Bennbom, arbetsmiljöexpert:
– Tidigare jobbade jag som chef på Arbetsmiljöverket. Att omsätta de lagar och regler som gäller på arbetsmiljöområdet i praktiken på ett klokt sätt ser jag som en viktig del i mitt arbete. 

Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert: 
– Jag har också en bakgrund på Arbetsmiljöverket, på dess regelavdelning. Jag är även utbildad geolog. Det är via berg- och gruvfrågor som jag har hamnat här. Våra möjligheter att påverka myndigheter och beslutsfattare inom såväl Sverige som EU är drivkrafter för mig.

Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare, arbetar även med arbetsmiljöjuridik: 
– Jag brinner för det proaktiva arbetsmiljöarbetet, särskilt de organisatoriska och sociala frågorna, men arbetar även mycket med de reaktiva delarna där arbetsmiljö möter arbetsrätt.

Vad gör ni på jobbet?

– Vi har rådgivning och utbildning på arbetsmiljöområdet och kan också stötta vid till exempel strafförelägganden och olyckor. 

Vi  anordnar seminarier och håller i flera nätverksgrupper inom våra branscher. Samverkan med facket är en stor del i vårt arbete. 

Inom ramen för Prevent representerar vi Industriarbetsgivarna och Svenskt Näringsliv i olika projekt där vi tar fram bland annat utbildningar, verktyg och checklistor som stöd för arbetsgivare och skyddsombud. 

En annan viktig del av vårt arbete är att påverka myndigheternas regelarbete genom att svara på remisser. För basindustrins räkning bevakar vi utvecklingen inom arbetsmiljöområdet både nationellt och internationellt.

Varför?

Med en god arbetsmiljö får företagen medarbetare som mår bra och vi vet att investeringar i arbetsmiljö ger ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.


Nyhetstips på arbetsmiljöområdet

Regering och riksdag: Ändring av klassificering av covid-19 i smittskyddslagen

Regeringen har beslutat att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. Ändringarna trädde i kraft den 1 april 2022.

Detta medför att exponering för covid-19 som sker från och med 1 april 2022 ska därför inte ska anmälas till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap 3a § arbetsmiljölagen.

Prevent: Nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2022

Nominera en kollega som du vill lyfta för dennes inspirerande arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöstipendiet delas ut till en chef och ett skyddsombud som är verksamma i privata företag och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Nomineringstiden pågår fram till 31 maj.

Minska risken för vibrationsskador med ny guide

Arbete med vibrerande verktyg kan leda till vibrationsskador. Men riskerna med vibrationer kan hanteras. Vibrationsguiden är ett kostnadsfritt hjälpmedel som hjälper företag i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att upptäcka och hantera riskerna med vibrationer.

glada personer på jobbet
Foto: Mostphotos

Gilla jobbet – 26 april

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Årets upplaga genomfördes både fysiskt i Stockholm samt digitalt den 26 april.

Evenemanget bjöd på nya idéer, insikter och inspiration, som gör att du kan ta ännu ett steg framåt i ditt arbetsmiljöarbete.

Inom kort kommer du kunna se filmerna från 26 april på Youtube.


Arbetsmiljö