05 april 2022

Minska risken för vibrationsskador med ny guide


Minska risken för vibrationsskador med ny guide

Arbete med vibrerande verktyg kan leda till vibrationsskador. Men riskerna med vibrationer kan hanteras. Vibrationsguiden är ett kostnadsfritt hjälpmedel som hjälper företag i det systematiska arbetsmiljöarbetet med att upptäcka och hantera riskerna med vibrationer.

Vibrationsguiden består av två delar, en för hand- och armvibrationer och en för helkroppsvibrationer. Hand- och armvibrationer uppstår till exempel när någon använder olika handhållna verktyg. De kan leda till besvär som domningar, nedsatt känsel i händerna och smärta i armar och axlar. Helkroppsvibrationer är vanligt till exempel för personer som kör truck eller buss eller arbetar nära tunga vibrerande maskiner. De kan orsaka trötthet och ge besvär i rygg, skuldror och nacke.

Effekter av vibrationsskador är en vanlig orsak till godkända arbetssjukdomar enligt statistik från Afa Försäkring.

”Att användas flitigt i det förebyggande arbetet”

Guiden innehåller fakta om hälsorisker och lagstiftning på området samt checklistor och verktyg som ger praktisk vägledning i arbetsplatsens systematiska arbete med vibrationer.

– Precis som bullerguiden så är vibrationsguiden framtagen i samverkan mellan parterna. Den ger både kunskap på området, en arbetsgång att följa i det systematiska arbetsmiljöarbetet med vibrationer, verktyg och blanketter. Vi hoppas att det kommer att användas flitigt i det förebyggande arbetet, säger Karin Bennbom, expert och rådgivare inom arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna.

Materialet är framtaget av Prevent tillsammans med Industriarbetsgivarna, IF Metall, Teknikföretagen, Byggnads och Byggföretagen.

Ta del av guiden

Vibrationsguiden går att ladda ner på prevent.se/vibrationer.

Kontakt

Karin Bennbom
Karin Bennbom
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Arbetsmiljö