17 augusti 2021

Industridagen 2021


Åhörare konferens Foto: Albert Yuralaits/Mostphotos

Industridagen 2021 är en resa i flera delar. I april och maj har webbsända diskussioner arrangerats och tanken var att det efter ytterligare ett digitalt samtal den 27 augusti skulle bli Industridagsfinal i Västerbotten den 27 september. Så blir det inte.

Nu är avslutningen framskjuten till den 24 januari 2022, men samtalet den 27 augusti blir av som planerat. Det kommer handla om det offentliga ledarskapet betydelse för att göra Sverige till en innovationsstormakt.

Årets Industridag sätter fokus på såväl styrkor som utmaningar för industrin i Sverige att ta positionen som innovationsstormakt. En Industridagsresa i flera steg där det tredje nedslaget den 27 augusti 11:00-12:00 handlar offentlig sektor och dess roll för att nå målet.

I samtalet deltar Peter Larsson – regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i norr, Ulf Savbäck, enhetschef kompetensförsörjning och digitalisering Tillväxtverket, Anders Carlberg, chef för forskning, utveckling och utbildning Västra Götalandsregionen och Lotta Ljungqvist, CEO Testa Center, Cytiva.

Avslutningen äger rum 24 januari

Slutsatser och lärdomar från nedslagen blir underlag till Industridagens final som nu planeras äga rum den 24 januari.

Läs mer, se tidigare diskussioner och anmäl dig här.


Industriavtalet Industridagen industrirådet