04 juli 2022

Industrins kompetensförsörjning är en fråga för AB Sverige


Industrins kompetensförsörjning är en fråga för AB Sverige

Ny rapport: I dag presenterades gruv- och stålbranschernas kompetensfärdplan i samband med Almedalsveckan.

Kompetensförsörjning har under en längre tid stått högt på agendan för den svenska gruv- och stålbranschen. Frågan har fått ytterligare aktualitet genom omställningen till en digital och koldioxidfri produktion och de omfattande satsningar som industrin planerar i Norrbotten. Den svenska gruv- och stålbranschen presenterade därför den 4 juli, i samband med Almedalsveckan, en ny kompetensfärdplan för gruv- och stålnationen Sverige.

Moderator Amelie von Zweigbergk öppnade seminariet om gruv- och stålbranschernas kompetensförsörjning, som bjöd på ett möte mellan näringsliv och politik för att tillsammans diskutera hur kompetensbristen påverkar företagen och samhället i termer av omställning och svensk konkurrenskraft, samt för att finna möjliga lösningar.

”Vi måste utbilda för arbetsmarknaden”

Gruv och stålbranschen står sammanlagt för cirka 10 procent av Sveriges BNP. Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga nu när den gröna industrin expanderar. Fram till 2026 behöver drygt 11 000 personer anställas inom basindustrin. Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna och Robert Eriksson, forskningschef på Jernkontoret inledde seminariet med att presentera rapporten.

Vad är och innebär kompetensförsörjningsfrågan? Robert Eriksson framhöll att kompetensförsörjning är en dynamisk fråga som påverkar så pass många skikt i samhället.

– Samtidigt som vi sett många viktiga och bra politiska besked och beslut finns åtgärder kvar att göra. Vi måste utbilda för arbetsmarknaden och vi måste bredda rekryteringsbasen, framhöll Jesper Hedin.

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron satte sin bild på kompetensförsörjningsfrågan och framhöll att det är mycket svårt att hitta personal.

– Vi försöker lösa frågan på olika sätt som lärlingsplatser och samarbete med gymnasieskolan. Vi behöver många gånger rekrytera från utlandet, sa Åsa Allan.

Karin Comstedt Webb, HeidelbergCement Sverige påminde om att utebliven rekrytering delvis innebär ett enormt BNP tapp men också att andra jobb direkt eller indirekt går förlorade.  

”Vi måste visa att vi är en attraktiv och jämställd arbetsplats. Vi behöver nå ut om att vi är en framtidsbransch”, kompletterade Åsa Allan.

Deltog gjorde även utbildningsminister Anna Ekström, som fick svara på frågan om industrin behöver en särlösning?

– Nej, kompetensförsörjningsutmaningen går ut över flera branscher. Alla vill ha folk. En viktig sak är att alla branscher ser till dem som finns här och nu, sa Anna Ekström.

Centerpartiets Magnus Demeverall (C) svarade ministern:

– Gör som i Norge med ett studiestödssystem. Det måste finnas ekonomiska incitament att utbilda sig, sa Magnus Demeverall.

Moderaternas Josefin Malmqvist menade att det behövs generella insatser.

– Stärk attraktiviteten i delar av Sverige, sa Josefin Malmqvist.

– Det här är ett generellt problem, det är väldigt många branscher som söker kompetens, sa Miljöpartiets Annika Hirvonen.

”Varför matchar det inte?”

Politikerna fick även diskutera hur den höga arbetslösheten rimmar med den stora efterfrågan på kompetens? Varför matchar det inte?

– Vi har byggt in arbetsmarknadspolitik i utbildningspolitiken och vice versa. Det gemensamma för de arbetslösa är att de saknar grundläggande utbildning. Därför har både Komvux och Yrkeshögskolan byggts ut, sa Anna Ekström.

Josefin Malmqvist menade att det är viktigt att bygga ut utbildningssystemen men hon ville även se en översyn av bidragssystemen.

Dålig kunskapsnivå i geologi

Maria Sunér, vd Svemin lyfte kunskapen kring geologi och att det är ett bekymmer att många inte ens känner till vad geologi är. Det är svårt att välja en utbildning eller karriär om man inte förstår eller känner till.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna framhöll att industrin är Sveriges puls och hjärta. Det här är en AB Sverige-fråga, att öka kunskapen om gruv- och stålbranscherna.

– Vi måste sprida bilden om industrin och m den variation den innebär, alltifrån högteknologiskt till arbetaryrken. Vi måste också berätta att det går att bo bra runtom i landet, sa Annika Roos, vd Jernkontoret.

Avslutningsvis diskuterades branscher i förändring och vikten av omskolning och kompetensutveckling. Per Hidesten underströk hur viktigt det är att politiken och organisationer kontinuerligt för en nära dialog med företagen.

Se en kortfilm om dagen

Se hela seminariet

Medverkade gjorde:

Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
Maria Sunér, vd, Svemin
Annika Roos, vd, Jernkontoret
Karin Comstedt Webb, vice vd, HeidelbergCement Sverige
Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron
Anna Ekström, utbildningsminister, Socialdemokraterna
Annika Hirvonen, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Josefin Malmqvist, riksdagsledamot, Moderaterna
Magnus Demervall, policychef och biträdande partisekreterare, Centerpartiet
Jenny Greberg, programchef, Swedish Mining Innovation
Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna
Robert Eriksson, forskningschef, Jernkontoret
Amelie von Zweigbergk, moderator

Om kompetensfärdplanen för gruv- och stålnationen Sverige

Kompetensfärdplanen är en del av, och finansierad av, Swedish Mining Innovation, det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


almedalen Kompetens