13 juni 2024

Industrins omställning: ”Bra att tempot ökar”


Bild på Per vid bord. Per Hidesten, vd. Foto: Rikard Westman.

”Om industrins omställning ska bli framgångsrik måste ramvillkoren snabbt komma på plats. Det handlar om energi, tillstånd och kompetensförsörjning och därför är det välkommet att staten nu ökar tempot för att få bort alla de flaskhalsar som riskerar sänka svensk industris konkurrenskraft”. Det säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna i ett uttalande om regeringens förslag idag om att snabba på den gröna omställningen.

 dag meddelade regeringen att den tillsätter två industrisamordnare och inrättar ett så kallat accelerationskontor för att snabba på den gröna omställningen i industrin. Till industrisamordnare utses Kristina Alvendal, tidigare M-borgarråd i Stockholm, och Niklas Nordström, tidigare S-kommunalråd i Luleå.

– Industrin behöver veta vilka förutsättningar som gäller. Vi välkomnar att man från statens sida ökar tempot. Vi har länge efterfrågat handlingskraft och bort från ett tänkande i stuprör. Det skadar konkurrenskraften, säger Per Hidesten. 

Per Hidesten lyfter särskilt att arbetsmarknadspolitiken och satsningar på utbildning och på kompetensutveckling som en integrerad del av den gröna omställningen.

– Om inte svensk industri får rätt förutsättningar får det effekter på välfärd och sysselsättning. Ytterst handlar det om industrijobben, säger han.


arbetsgivarfrågor Ekonomi