08 mars 2024

Industriproduktionen upp i januari – försvar och el fortsätter dra


stålbalkar och kran Foto: Rikard Westman

Industriproduktionen tog ett litet skutt upp i januari. Som vanligt var det två delbranscher som stack ut: el- och elektroteknik samt övriga transportmedel. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Produktionsnivån lyfte rejält både i jämförelse med månaden innan och januari förra året för båda branscherna. Som vi rapporterat tidigare domineras övriga transportmedel av försvarsprodukter för land, hav och luft.

Tillverkare av motorfordon hade en bra månad med ökad produktionsnivå, men rapporter om minskad orderingång från både Daimler, Scania och Volvo väcker farhågor framåt.

Basindustrins produktion sjönk i januari med 14 procent jämfört med samma månad i fjol. Stor påverkan hade tåghaveriet på Malmbanan.

Svagt i Europa men inga nya besked från ECB

ECB lämnade i torsdags reporäntan oförändrad och någon ny information om framtida räntebeslut kom inte. Prognosen från den europeiska centralbanken är att inflationen väntas falla tillbaka och i sommar ligga marginellt över inflationsmålet på två procent. BNP-tillväxten väntas ligga runt en halv procent i år för att därefter stiga gradvis.

Givet prognosen och revideringarna av den är det lite oklart varför frågan om räntesänkningar inte lyfts. Kanske för att ECB fokuserar mycket på det inhemska pristrycket som de tycker är fortsatt högt vilket de anser delvis beror på en stark löneökning. 

På fredagen kom mer detaljerad statistik över den realekonomiska utvecklingen i eurozonen under fjärde kvartalet förra året. Den bekräftar att sedan mitten av 2022 har BNP i princip rört sig sidledes, liksom privat konsumtion och totala investeringar. 

Utvecklingen av BNP under kvartalet kan kopplas till att privat konsumtion stod och stampade liksom exporten. Positivt var dock att exporten inte fortsatte att falla tillbaka. Importen däremot steg mellan kvartal tre och fyra, säsongsrensat och kalenderjusterat, med drygt en halv procent. Det som vägde upp var att investeringarna steg med en procentenhet. 

Tillverkningsindustrin i eurozonen backade under 2023 och var fjärde kvartalet drygt tre procent lägre än i slutet av 2022. Mellan tredje och fjärde kvartalet var fallet en procent.

Om Industriekonomerna

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Bengt Lindqvist
, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se
Brenden Grath, ekonom, brenden.grath@industriarbetsgivarna.se


Ekonomi