01 december 2023

Inflationen i fritt fall


diagram mot svart bakgrund Foto: Mostphotos.

Industriekonomerna: Eurozonens inflation enligt HIKP föll från 2,9 procent i oktober till (preliminärt) 2,4 procent, ett betydligt större ras än vad som var allmänt förväntat.

Industriekonomerna har tidigare flaggat för en ”svart inflationspist” under senare delen av 2023. Inflationsfallet ser nu ut att bli betydligt brantare än så. Nu beskrivs förloppet snarare som ett fritt fall över stupet.

Mycket talar för att såväl inflationen som kärninflationen kommer att trilla en bra bit under ECB:s inflationsmål redan mot mitten av nästa år. Den bedömningen bygger på ett förlopp där såväl HIKP som kärn-HIKP stiger 0,17 procent per månad

I USA har nedgången i inflationen kunnat pågå längre eftersom toppen där kom tidigare än i Europa. Toppen var även lite lägre vilket gör nedgången där lite flackare. För USA är bedömningen att inflationen planar ut på två procent under 2024 och därmed inte ser ut att hamna under målet, som i Eurozonen.

Centralbankerna har lärt sig av sitt historiska misstag från 1970-talet. Inflationen bet sig då fast, inte minst därför att centralbankerna/politikerna inte reagerade med en åtstramande politik utan snarare stimulerade ekonomierna för att motverka en recession.

Svag utveckling i svensk ekonomi – som väntat och önskat

BNP minskade under det tredje kvartalet med 1,4 procent, jämfört med ett år tillbaka. Mellan kvartal två och tre minskade BNP med 0,3 procent. Det var även ett fall mellan första och andra kvartalet. Detta innebär att vi har en teknisk recession – fall i BNP två kvartal i följd.

En tydlig avmattning är något centralbankerna vill ha för att få inflationen i linje med målet. En bestående hög inflation är riktigt, riktigt illa för den ekonomiska utvecklingen och i förlängningen välståndet i ett land.

Industriproduktionen fortsatte ned och minskade med 0,5 procent mellan andra och tredje kvartalet. I jämförelse med tredje kvartalet förra året var produktionsnivån hela 6,9 procent lägre. Industriekonomernas bedömning om minskad produktionsvolym på 2 procent för 2023 ter sig därmed alltmer optimistisk.

Ska vi ta oss ur lite tröga ekonomiska tider måste inflationskampen vinnas och räntenivåerna komma ner till hanterbara nivåer. Där är vi ännu inte även om vi räknar med att vi är på god väg. Se artikel ovan.

Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer

Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer analyserar konjunkturutvecklingen och tillväxtförutsättningarna i omvärlden och Sverige, arbetsmarknaden, penningpolitiken med mera. Vi ger vår egen bedömning av vad den senaste statistiken visar på dessa områden. Vår utgångspunkt är att klargöra bilden av vad utvecklingen innebär för industrins förutsättningar och dess effekter på resten av ekonomin. 

Teknikföretagen:
Mats Kinnwall, chefekonom, mats.kinnwall@teknikforetagen.se 
Bengt Lindqvist, ekonom, bengt.lindqvist@teknikforetagen.se 
Robert Tenselius, ekonom, robert.tenselius@teknikforetagen.se
Ellen Khan, ekonom, ellen.khan@teknikforetagen.se

Industriarbetsgivarna:
Kerstin Hallsten
, chefekonom, kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se


Ekonomi