19 maj 2022

”Kommunerna vaskar 12 000 utbildningsplatser”


Porträtt av Jesper Hedin

Platser på yrkesutbildningar fryser inne när kommunerna upprepade gånger och helt i onödan lämnar tillbaka statliga yrkesvuxpengar, skriver Industriarbetsgivarnas Jesper Hedin tillsammans med flera andra företrädare för näringslivet i Dagens Samhälle.

Följande text är ett utdrag ur en debattartikel som ursprungligen publicerades i Dagens Samhälle den 19 maj 2022. Läs hela texten här.

Kompetensbristen är det största tillväxthindret för svenska företag. Våra medlemsföretag har en bristsituation när det gäller i stort sett alla typer av kompetens. Förra året misslyckades tre av tio rekryteringsförsök. Ofta saknas personer med rätt kompetens – i hälften av fallen kan företagen inte hitta personer med rätt utbildning. Inte sällan handlar det om yrkesutbildning.

I Arbetsförmedlingens platsbank finns över 26 000 lediga jobb som undersköterska. Inom besöksnäringen, installatörsbranschen och transportsektorn finns ytterligare 34 000 lediga arbeten.

Samtidigt lever 1,3 miljoner svenskar på bidrag eller ersättningar i stället för lön. Situationen är ohållbar. Det är orimligt att Sverige både har ett växande utanförskap och en brist på kompetens.

Anita Ifrig
Ansvarig kompetensförsörjning, Maskinentreprenörerna

Caj Luoma
Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Elin Kebert
Expert kompetensförsörjning, Byggföretagen

Frida Andersson
Enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Jesper Hedin
Expert kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna

Jonas Jegers
Näringspolitisk expert, Almega Utbildningsföretagen

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig, Måleriföretagen

Karin Lindskog
Utbildningsansvarig, Glasbranschföreningen

Karin Thapper
Ansvarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen

Kristine Wiklund
Expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna arbetsgivare

Peter Thomelius
Chef kompetensförsörjning, Visita

Pär Lundström
Senior rådgivare Kompetens- och Näringspolitik, Installatörsföretagen


Kompetens