07 oktober 2022

Ledarskap och öppenhet i fokus när Industriarbetsgivarna bjöd in till arbetsmiljöseminarium


Viktoria och Jessica under arbetsmiljöseminariet 2022 Viktoria Lundqvist och Jessica Stigsdotter Axberg under det webbsända seminariet. Foto: Gustaf Anderson.

Under torsdagen bjöd Industriarbetsgivarna in till digitalt arbetsmiljöseminarium på temat ”En arbetsmiljö för alla”. Dagen bjöd på inspiration, kunskap och goda råd för att belysa det ledarskap och den öppenhet som alla på en arbetsplats mår bra av, men som är helt avgörande för den som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Seminariet inleddes med en paneldiskussion där moderator Viktoria Lundqvist ställde frågor till Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf och arbetsmiljöexpert Karin Bennbom, med utgångspunkt i dagens tema ”En arbetsmiljö för alla”.

– Det är ett tema som ligger helt rätt i tiden. När vi på Industriarbetsgivarna arbetar med våra företag för att stödja dem så utgår vi alltid från att förbättra konkurrenskraften, inleder Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– Frågor om inkludering och mångfald kommer nu högre upp på agendan i företagens ”beställning” till oss. Och arbetsmiljön är inget vi ser som en kostnad utan det är något som ska bidra till konkurrenskraften och stärka företagen.

Karin Bennbom utvecklar resonemanget om varför Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöarbete behöver grundas i en nollvision:

– Nollvisionen är i grunden ett etiskt för hållningssätt. Medarbetarna som arbetar på våra företag, för svenska basindustri, ska inte skadas eller bli sjuka av jobbet, konstaterar hon.

”En fråga kan behöva ställas lite annorlunda”

Magdalena Lee Falk från Arbetsmiljöverket talade om kopplingen till arbetsmiljöreglerna. När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet tipsar hon om att bara en undersökningsmetod kanske inte räcker till.

– Vi kan behöva hitta fler metoder som komplement till varandra för att fånga in och inkludera alla i arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om att kombinera arbetsplatsträffar med enskilda samtal.

Jessica Stigsdotter Axberg från MrsHyper vill vända utmaningar till drivkrafter och belyser i sitt föredrag att väldigt lite hjälp kan göra stor skillnad. Hon ger i sin föreläsning flera exempel på detta.

– Det är inte så att du inte ska ställa krav på en medarbetare med NPF, säger hon. Däremot kan en fråga behöva ställas lite annorlunda. ”Vad behöver du för att lyckas med det här?”

Inkluderingsindex och Messi-paragrafen

Samuel Hugosson från Systembolaget berättar om hur de jobbar med frågor kring mångfald och inkludering. Systembolaget har en policy för mångfald och inkludering.

– En policy är ju bara ett dokument om man inte också jobbar med det, om man inte också beter sig utifrån den, poängterar Samuel, som även beskriver att man skapat ett inkluderingsindex utifrån några av frågorna i Systembolagets medarbetarbetarundersökning.

Samuel berättar om de steg som cheferna på Systembolaget ansvarar för. De behöver till exempel aktivt ta ställning för mångfald och inkludering när de tar emot nyanställda. Det ligger också på dem att använda de verktyg som finns och säkerställa att man regelbundet pratar om och reflekterar över hur man behandlar varandra på arbetsplatsen.

– När vi börjar prata om olikheterna på en arbetsplats så vinner vi otroligt mycket på det. Vi känner oss mer delaktiga, då mår bättre, vi presterar bättre och sedan är den positiva spiralen igång, avslutar Samuel Hugosson.

Dagens moderator Viktoria Lundqvist lyfte även vad hon brukar kalla ”Messi-paragrafen”, 10 § Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den är bra att regelbundet gå igenom för en ökad tydlighet i arbetet.


Arbetsmiljö