17 juni 2022

Nu dimensioneras gymnasieskolan – ett viktigt beslut för industrins kompetensförsörjning


Jesper Hedin i kollage med riksdagen Foto: Mostphotos / Rikard Westman

Riksdagen har röstat ja till dimensionering av gymnasieskolan för att stärka arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

”Det här är en fråga Industriarbetsgivarna arbetat länge och hårt för och beskedet är därför både viktigt och glädjande. Industrin står inför stora utmaningar med sin kompetensförsörjning och beslutet att kunna dimensionera utbildningar efter behov har därför stor betydelse”, säger Jesper Hedin Hirasawa, Industriarbetsgivarna.

I går (den 16 juni) röstade riksdagen ja till dimensionering av gymnasieutbildning. Det innebär att antalet utbildningsplatser på gymnasieskolan ska kunna anpassas till yrkeskategorier och branscher där rekryteringsbehovet är stort.

Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning där Industriarbetsgivarna varit en aktiv påverkanspart. Industriarbetsgivarna har genomfört ett stort antal seminarier, träffar med politiker och andra intressenter, skrivit debattartiklar och brev till riksdagsmedlemmar, bara för att nämna några exempel.

Dimensioneringen omfattar även yrkesvux vilket ytterligare stärker industrins och hela arbetsmarknadens förutsättningar för en bättre kompetensförsörjning.

”Svensk industri har ett stort rekryterings- och omställningsbehov. Ska den kunna växa, utvecklas och behålla sin konkurrenskraft behöver fler unga och vuxna utbilda sig inom industrirelevanta utbildningar. Därför är beskedet om en dimensionering av gymnasieskolan en viktig milstolpe framåt”, säger Jesper Hedin Hirasawa.

”Beslutet innebär också att våra företag måste bli än bättre på att uttrycka sina behov. Genom att engagera sig i Teknikcollege förbättras möjligheterna för att just våra företags behov synliggörs och tillgodoses”, avslutar Jesper Hedin Hirasawa.  

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.


Kompetens