11 juni 2024

Nyetablerat samarbete i Sandviken för framtidens kompetensförsörjning


Nyetablerat samarbete i Sandviken för framtidens kompetensförsörjning

Under tisdagen lanserades ett nytt projekt för att stärka kompetensförsörjningen i Sandviken.

Samarbetet är en överenskommelse mellan Sandvikens kommun, Sandvik och Alleima och går under benämningen SVAK, Strategisk verkstad och aktion för kompetensförsörjning. Industriarbetsgivarna står bakom samarbetet.

– Kompetensförsörjningen är avgörande för svensk industri. Utan effektiv samverkan mellan företag och utbildningsinstitutioner kan vi inte uppnå rimlig tillväxt eller genomföra nödvändiga omställningar. Forskning spelar en central roll i att utveckla nya modeller och metoder för framtida kompetensförsörjning, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.


Kompetens Stål- och metallindustrin