09 september 2022

Nyetablering av Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norrbotten välkomnas men mer kan göras


Nyetablering av Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norrbotten välkomnas men mer kan göras

I dag invigs Arbetsförmedlingens nya kansli i Skellefteå för samordning i sitt arbete för industrietableringar.

Arbetsförmedlingen har tidigare fått uppdraget av regeringen att bidra till en förbättrad och mer effektiv kompetensförsörjning i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner. Nu inrättar Arbetsförmedlingen ett kansli för samordning av sitt arbete med industrietableringar. Det nya kansliet ligger i Skellefteå men ska även ha personal i Norrbottens län.

Eftersom svensk basindustri befinner sig i en historiskt expansiv fas i norr är beskedet om Arbetsförmedlingens etablering i Skellefteå och med medarbetare i Norrbotten välkommet. Under de kommande åren planeras miljardinvesteringar i utökad gruvdrift och helt nya produktionsanläggningar.

”Med Arbetsförmedlingens kansli i Skellefteå och närvaro i Norrbotten stärks basindustrins förutsättningar att kunna rekrytera i en historiskt expansiv fas. För att bygga, driva och utveckla de verksamheter som planeras kommer behovet av arbetskraft i regionen vara stort över lång tid”, säger Jesper Hedin Hirasawa, Industriarbetsgivarna.

”Vi efterlyser en rad olika insatser och resurser för att öka samverkan mellan myndigheter, skola och företag på lokal nivå. Arbetsförmedlingens nyetablering är bra men mer kan också göras, exempelvis att etablera Teknikcollege i Skellefteå”, säger Jesper Hedin Hirasawa.

Samverkan behövs för att lyckas med kompetensutmaningen

För att satsningarna på den nya tekniken, nyetableringarna och den gröna omställningen ska bli framgångsrika krävs kompetens och kunnande. Rekryteringsbehovet till gruv- och stålindustrin beräknas till drygt 11 000 personer fram till 2026.

Basindustrin är viktig för svensk ekonomi. Därför är också kompetensförsörjning en utmaning som behöver hanteras gemensamt i samhället.

Eftersom gruv- och stålindustrins kompetensbehov utvecklas snabbt handlar det också om att rekrytera rätt kompetens. Här kommer Arbetsförmedlingens lokala och anpassade närvaro att spela en viktig roll för att berätta om näringens karriärmöjligheter och för att matcha rätt.


Kompetens